Category

Blog

Hoe drukker, hoe dommer !

Beter omgaan met je tijd is een lastige verandering. Zeker in de logistiek waar de deadlines elke dag gehaald moeten worden. Mocht je de noodzaak van goed omgaan met je tijd nog niet kennen: het kost je 15 punten van je IQ

4 tips voor een Succesvolle manager in 2019

2019 is begonnen. Een nieuw jaar met nieuwe kansen en uitdagingen. Voor veel teamleiders en managers begint het jaar met een nieuw budget. En met nieuwe doelstellingen die veelal naar boven zijn bijgesteld. Wat ga je dit jaar anders doen?

Wat levert continu verbeteren op ?

Wat levert continu verbeteren op? Niet alleen financiele voordelen en tevreden klanten. Er is meer zoals in dit artikel is beschreven. Denk hierbij aan teamontwikkeling, betrokkenheid van medewerkers maar ook ziekte, verloop en verzuim

Input voor uw budget 2019

De zomer is nog niet voorbij en toch gaan de gedachtes in veel managementteams al weer uit naar 2019. Wat worden de plannen, doelen en bijhorende budgetten? Hiervoor is dit boek speciaal voor u geselecteerd.

Dit team ging in 1 jaar van een 6,2 naar 7,5

Sorry dat we je overspoelen met een grote Excel spreadsheet, maar wij denken dat deze gegevens de moeite waard zijn.

Deze gegevens laten zien wat de resultaten van Teamontwikkeling, Continu Verbeteren en het invoeren van de Dagstart betekenen.

De toelichting op de tabel met gegevens:

  1. in de eerste kolom staan de letterlijke vragen die de teamleden hebben beantwoord via de Internet-vragenlijst van www.teamq.org
  2. de vragenlijst is in Q3 van 2016 gedaan (to) en dit jaar 2 maal herhaald (t1 en t2).
  3. per moment zijn de scores op de gestelde vragen weergegeven (schaal 1-10)
  4. in de laatste 2 kolommen is de delta tussen de metingen weergeven.
  5. totaal zijn er 35 vragen gesteld

Dagstart teamontwikkeling TeamQ

Wat is de oorzaak van deze Teamontwikkeling

In dit team hebben een aantal interventies plaatsgevonden die hebben bijgedragen aan de teamontwikkeling.

  1. het team is eind 2016 gestart om dagelijks de werkvoorraad en de verbetermogelijkheden te bespreken. Deze dagstart heeft niet alleen tot doel om de prestaties en knelpunten te bespreken maar heeft ook positieve invloed op het (h)erkennen van elkaars kwaliteiten en het draagt bij aan het geven van feedback. Ook wordt het doel van het team duidelijker en doordat de resultaten besproken worden snappen teamleden beter wat de klant verwacht.
  2. doordat teamleden actief werden aangemoedigd om verbetersuggesties in te dienen en te participeren in het realiseren hiervan nam niet alleen de teamprestatie toe maar ook de betrokkenheid van de teamleden.
  3. In het begin was duidelijk dat het team onderbezet was, dit is opgelost door extra capaciteit in te schakelen
  4. er zijn enkele workshops geweest waarin gezamenlijk het doel van het team is besproken en de wensen van de klant naar voren zijn gebracht.
  5. ook de rol van leiding is van invloed op deze ontwikkeling geweest

Dagstart

Op 13 februari 2018 organiseert VAViA met Mensen in Bedrijf (bedenker van de TeamQ vragenlijst) weer een training dagstart. Daarin zullen we bovenstaande meetgevens bespreken en uitleggen hoe jij van jouw team een topteam kan maken.
Meer over de training Dagstart van 13 februari 2018>>>   read more

Interview Jack van der Veen, hoogleraar Supply Chain Management

Jack van der Veen interview over Continu Verbeteren

Jack van der Veen

Hoera een probleem

Op 18 oktober spreek ik Jack van der Veen op ‘zijn’ Nyenrode. Hoewel ik vermoed dat Jack in logistiek Nederland geen onbekende is toch even een korte introductie. Jack is hoogleraar Supply Chain Management op de evofenedex leerstoel aan Nyenrode Business Universiteit en tevens “Cluster Lead Lean implementation SME”. Daarnaast is hij voorzitter van de Vereniging Logistiek Management.

10% doet het

Het onderwerp waarover ik met hem spreek is Continu Verbeteren. Volgens schatting van Jack zijn 10% van de PDCA cirkel continu verbeterenbedrijven hier mee bezig. “Continu Verbeteren is een mindset waarin je altijd de status quo ter discussie kan stellen om te komen tot verbetering. Dit wordt procesmatig aangepakt bijvoorbeeld via de PDCA-cirkel. Het is een mindset en een systeem”, volgens Jack.>>>   read more