Category

Blog

Motiveren van laagopgeleide medewerkers: mission impossible ?

Motiveren is een belangrijk middel om er voor te zorgen dat medewerkers optimaal presteren. Het motiveren van laagopgeleide medewerkers (bijna 2 miljoen werkenden) blijkt moeilijk en daarom is dit TNO onderzoek interessant, mede omdat we in sectoren zoals Logistiek en Productie deze groep medewerkers keihard nodig hebben, ook in de toekomst.

7 Eigenschappen leidinggevenden

Het TNO onderzoek toont 7 eigenschappen die een leidinggevende moet hebben voor een goede inzetbaarheid van medewerkers.

De genoemde eigenschappen zijn op papier eenvoudig maar in de praktijk m.i. lastig mede door de in het onderzoek genoemde passages:>>>   read more

Resultaten onderzoek Veranderkunde in de Logistiek 2015

Logistiek.nl, BLMC en VAViA hebben, net zoals in 2014, samen onderzoek gedaan naar de kennis en ervaring van logistiek professionals op het gebied van verandermanagement. Het onderzoek laat zien dat zij voornamelijk worstelen met de ‘zachte’ kant van verandermanagement.

Het onderzoek is in totaal ingevuld door 144 mensen, waarvan 54 procent een managementfunctie in logistiek, supply chain of operations bekleedt.

In het laatste deel van het onderzoek is de vraag gesteld welke onderwerpen niet mogen ontbreken op het seminar Veranderkunde voor Logistiek Professionals. Communicatie staat op één (87 procent), op ruime afstand gevolgd door thema’s als leiderschap (72 procent) of omgang met weerstand (67 procent). Ook hieruit blijkt weer dat met name de ‘zachte’ kant van verandermanagement de grootste uitdagingen oplevert. De behoefte aan kennis over projectplanning (46 procent) en het opstellen en beheren van budgetten (28 procent) is veel minder groot. Logistiek professionals beschikken over voldoende competenties op dit vlak.>>>   read more

Onzekerheid in de supply chain wegnemen?

Processen verlopen optimaal als er geen onverwachte zaken gebeuren. Elke dag hetzelfde zorgt voor routine en voor 100% kwaliteit. Echter de werkelijkheid is anders. Klanten zijn niet voorspelbaar. Technologische ontwikkelingen zorgen voor bijna ongekende nieuwe mogelijkheden.

Bijgesloten onderzoek van SCM World is alleen al interessant vanwege deze uitspraken

Chief executives can no longer afford to delegate strategic understanding of supply chain operations

The end-game could be a world in which supply-demand balancing is built on embracing uncertainty rather than resisting it.>>>   read more

Lean en Sociale Innovatie in de Logistiek

LSD: de nieuwe drug voor logistiek

LSD is gevaarlijk spul omdat het verslavend is. Het is dan ook opvallend dat de overheid het gebruik stimuleert met subsidies. In de Logistiek wordt LSD steeds vaker gebruikt omdat het een gunstige effect heeft op prestaties van bedrijven en mensen.
(dit artikel is ook geplaatst op de website van het blad Logistiek: http://www.logistiek.nl/carriere-mensen/artikel/2015/4/lsd-de-nieuwe-drug-voor-logistiek-101128639)
De productiviteit van logistieke bedrijven die LSD gebruiken, blijkt gemiddeld 20 procent hoger te liggen tegenover bedrijven die het niet gebruiken. LSD is dan het ‘mengsel’ van Lean, Sociale innovatie en Duurzame inzetbaarheid.>>>   read more

Hoe succesvol zijn projecten en veranderingen

Heb jij ook te maken met projecten en veranderingen binnen jouw organisatie?

Maar hoe succesvol zijn die projecten en veranderingen?

Daarom deze korte vragenlijst: https://onderzoekstool.nl/afname/start/succesvol/13575

Binnen 10 minuten krijg je te zien hoe jouw organisatie scoort en hoe het beter kan.

En als je het een goede vragenlijst vindt dan graag ook je collega’s vragen om mee te doen.

Wanneer zijn projecten en veranderingen succesvol

Projecten en veranderingen vinden niet zomaar plaats. Ze hebben een doel. Dit doel is vaak niet helder en soms niet goed meetbaar. Voor degene die het project heeft bedacht is dit doel wellicht wel helder maar naarmate meer mensen die doel moeten snappen wordt het doel steeds lastiger om helder te communiceren.>>>   read more

Bottleneck-1 Doorstroom bij kwaliteitscontrole

Een groothandel in sanitair en klimaatbeheersing heeft een logistieke afdeling van 100 medewerkers.

Vanwege de verwachte groei met 10% orderregels is kritisch gekeken naar de huidige logistieke operatie.

Doel is te bepalen hoe de extra 10% het beste opgevangen kan worden.

Bottleneck-1 Doorstroom bij Kwaliteitscontrole

Het proces is op hoofdlijnen als volgt:
– Inkoop bestelt
– Via vrachtwagen-transport worden goederen bij het ingaande dock ontvangen
– Afhankelijk van de instellingen in het systeem kunnen goederen ingeruimd worden of moeten ze nader gecontroleerd worden. Dit oponthoud is ingecalculeerd om zo de kwaliteit richting klanten te garanderen.>>>   read more

Rol logistiek middenkader is aan het veranderen

In de vacatures ziet je het ook: voor een teamleider Logistiek wordt HBO opleiding gevraagd. En dat is niet voor niets. Want de rol van het logistiek middenkader is flink aan het verzwaren. In dit white paper gaan we in op de veranderende rol van het logistiek middenkader.

Onderstaand kunt u gratis dit white paper downloaden.

Sociale innovatie in de Logistiek

Sociale innovatie is de tegenhanger van de veel bekendere technologische innovatie.

Sociale innovatie is niet alleen vrij onbekend maar klinkt ook nog eens soft.

Maar de bijdrage is hard meetbaar en meerdere malen aangetoond. prof. Volberda van de Erasmus Universiteit Rotterdam is zeer actief op het gebied van onderzoek. Een van zijn conclusies is in bijgaande figuur verwoord, waar de prestaties van bedrijven die sociaal innovatief bezig zijn wordt vergeleken met bedrijf die niet actief zijn op het gebied van sociale innovatie.>>>   read more