Continu Verbeteren toolbox voor meer succesvolle verbeteringen

meer verbetersuggesties en een hogere succesratio van gerealiseerde verbetersuggesties.

246 actieve gebruikers

De Continu Verbeteren Toolbox wordt momenteel door 246 medewerkers van verschillende bedrijven gebruikt.

305 verbeter suggesties

Deze medewerkers hebben totaal 305 verbetersuggesties vastgelegd, wat betekent 1,2 suggestie per medewerker.

750.000 euro

De waarde van deze verbetersuggesties is circa 750.000 euro. Verbeterteams met betrokken medewerkers realiseren dit.

Continu Verbeteren leidt tot een team / organisatie waar efficiënt, effectief en met plezier gewerkt wordt. Betrokken medewerkers zorgen voor verbetersuggesties en werken mee aan het succesvol realiseren van deze verbetersuggesties.

Zo bent u optimaal in staat om klantwaarde te creëren. En geeft u invulling aan de strategie gericht op het effectief en efficiënt organiseren van mensen en processen, met een cultuur van voortdurend leren en ontwikkelen.
continu verbeteren zorgt voor betrokken medewerkers die plezier in het werk hebben
Om dit proces van Continu Verbeteren op gang te krijgen en te houden is de juiste houding en gedrag nodig en de juiste KPI’s  plus een geschikt hulpmiddel voor de registratie en monitoring van verbetersuggesties.

In het begin lijkt Excel (of Trello) een handige keuze, maar veelal blijkt binnen 6 maanden dat Excel zijn beperkingen kent. Onder andere doordat teams hun eigen variant van Excel creëren. Kennisdeling wordt hierdoor heel lastig en een uniforme / transparante rapportage is veel werk. Kortom gedoe.
Een betere en toekomstbestendige oplossing is de Continu Verbeteren Toolbox, met als resultaat meer verbetersuggesties en een hogere succesratio van gerealiseerde verbetersuggesties.

Klik hier als u met een vrijblijvende pilot wenst te starten

Creëert een verbeter cultuur en zorgt dat deze blijvend is

Voordelen van de Continu Verbeteren Toolbox

 1. eenvoudige registratie door de medewerker die een verbetersuggestie heeft (via de desktop of mobiele app);
 2. elk team registreert op dezelfde wijze de verbetersuggesties, zodat deze uniformiteit een eenduidige rapportage mogelijk maakt;
 3. transparante selectie van verbetersuggesties die opgepakt worden en welke (nog) niet;
 4. documenten die horen bij een verbetersuggestie, zoals een A3 of PDCA document of werkinstructies worden centraal in de toolbox opgeslagen;
 5. teamleden hebben daardoor alle relevante documenten direct voorhanden; te gebruiken in de Dagstart en de Kaizen-meetings
 6. medewerkers buiten het team hebben ook zicht op de verbetersuggesties van andere teams en dit werkt inspirerend en motiverend;
 7. via de Like, Share en Follow-buttons worden andere medewerkers betrokken en dit helpt om de ‘eilandjes’ die bij veel bedrijven aanwezig zijn, weg te nemen.
 8. via heldere rapportages en dashboard is direct duidelijk wat het proces van Continu Verbeteren binnen uw organisatie oplevert. Dus geen gedoe om de juiste informatie op tijd te achterhalen, maar direct en actueel beschikbare stuurinformatie.

Hogere slagingskans van verbetersuggesties

Lean Continu Verbeteren Toolbox

Lean Continu Verbeteren Toolbox

De waarde van de Beter Continu Verbeteren Toolbox (BCV-Toolbox) neemt verder toe doordat de toolbox zorgt voor een hogere slagingskans van verbetersuggesties.

Onderzoek laat een slagingskans van 60% zien, dus dat betekent bij een bedrijf met 200 verbetersuggesties per jaar met een gemiddelde waarde van 2.500 euro, dat er 500.000 euro aan verbeterwaarde is en bij 60% wordt 300.000 gerealiseerd. Stel dat de toolbox zorgt voor een slagingskans van 65% dan is de realisatie 325.000 en dat is een verbetering 25.000 euro.

Deze slagingskans gaat omhoog door:

 1. de BCV-Toolbox bevat 30 hints en tips die worden mee geleverd en deze kunnen door de organisatie zelf worden uitgebreid;
 2. de BCV-Toolbox ondersteunt de teamleden tijdens de afronding van een verbetersuggestie om Lessons Learned vast te leggen. Deze lessons learned worden door het systeem voorgesteld bij de start van een nieuwe verbetersuggestie.

 

De Continu Verbeteren Toolbox biedt leidinggevenden een compleet overzicht van verbetersuggesties en ondersteunt hen om de rol van verbetercoach succesvol in te vullen.

Ervaring leert dat de continu verbeteren toolbox zorgt voor meer verbetersuggesties omdat medewerkers het werken aan verbeteringen leuk vinden.

De slimme zoekfunctie zorgt er onder andere voor dat vergelijkbare verbetersuggesties worden getoond tijdens het invoeren van een nieuwe verbetersuggestie.

Helpt bij het bouwen van een standaard voor onze verbeter cultuur.

lean toolbox continu verbeterenDe FAQ mogelijkheid zorgt voor het optimaal gebruik maken van de aanwezige kennis binnen uw organisatie.

De toolbox is beschikbaar als beveiligde software oplossing in de Cloud (SaaS) of op uw eigen infrastructuur. Geen moeilijke installatie, al binnen enkele dagen is de toolbox voor u volledig beschikbaar.

Geen gedoe meer om de juiste informatie op tijd te achterhalen, maar direct en actueel beschikbare stuurinformatie.

De toolbox is gebaseerd op Lean en Continu Verbeteren en rijkelijk gevuld met praktijkervaring opgedaan bij bedrijven zoals DFDS, CB, Robidus, Flora Holland, Gunters en Meuser, Van Echtelt, Bos Logistics, Secrid en NSK-EDC.

Tevens is er een actieve gebruikersgroep die adviseert over de ontwikkeling van de BCV-Toolbox.

Verhoogt de zichtbaarheid van onze verbeter cultuur.

Demo van de Continu Verbeteren Toolbox

Wilt u zien hoe de rapportage van bijvoorbeeld de kosten en gerealiseerde baten van verbetersuggesties eruit ziet? Of de eenvoud waarmee een verbetersuggestie wordt ingevoerd via een desktop of mobiele app?

Graag demonstreren wij de BCV-Toolbox in een korte online demo van 15 minuten. U kunt dan zelf bepalen welke toegevoegde waarde de toolbox voor uw organisatie heeft. Vul onderstaande gegevens in en wij sturen u de link met de demo toe.
Klik hier als u met een vrijblijvende pilot wenst te starten

De Continu Verbeteren Toolbox is modulair opgebouwd:
a. de basis is een uniforme registratie via desktop of app plus heldere online rapportage. Inclusief de slimme zoekfunctie.
b. de overige 3 modules zijn optioneel:

 • documentbeheer
 • hints, tips, FAQ en lessons learned
 • like, share, follow en nieuws functie

De taal van de BCV-Toolbox is Nederlands en binnenkort ook Engels.

ISO9001 2015 en Continu Verbeteren

De Toolbox is uitermate geschikt voor bedrijven die conform ISO9001 2015 willen werken. De ondersteuning van de PDCA cyclus is volledig opgenomen in de Toolbox. En via de Toolbox zorgt u ervoor dat verbeteren niet een verantwoording is van de QA-functionaris maar een verantwoordelijkheid is van alle medewerkers.

De opbrengsten van Continu Verbeteren

Continu Verbeteren zorgt niet alleen voor betere prestaties en het maximaliseren van klantwaarde. Ook medewerkers hebben baat bij Continu Verbeteren want hun ideeën worden gehoord en ze participeren in de realisatie van verbetersuggesties, wat betekent dat ze hun talenten nog beter benutten en vooral dat ze hun talenten ontwikkelen. Hiermee wordt invulling gegeven aan een lerende organisatie. Door continu verbeteren blijft de organisatie zich aanpassen aan veranderende omstandigheden en wordt de organisatie wendbaar.

Plezier in het werk en de betrokkenheid neemt toe door Continu Verbeteren en mede daardoor neemt het ziekteverzuim af.

Resultaten VAViA continu verbeteren specialist

Wat biedt de Toolbox vergeleken met Excel en Trello

 

  
 
vastleggen
selecteren
rapporteren
Kanban dashboard
share/like/follow
zoek-functies
nieuws-functie
documentbeheer
registratie via App
FAQ
Hints & Tips
lessons learned
support
succesratio

Excel / Trello

starters oplossing
---------
vastleggen
selecteren
rapporteren
Kanban dashboard
share/like/follow
zoek-functies
nieuws-functie
documentbeheer
registratie via App
FAQ
Hints & Tips
lessons learned
support
succesratio: <60%

Lean Toolbox

basis oplossing
---------
vastleggen
selecteren
rapporteren
Kanban dashboard
share/like/follow
zoek-functies
nieuws-functie
documentbeheer
registratie via App
FAQ
Hints & Tips
lessons learned
support : <48 uur
succesratio: 60%

Lean Toolbox pro

complete oplossing
---------
vastleggen
selecteren
rapporteren
Kanban dashboard
share/like/follow
zoek-functies
nieuws-functie
documentbeheer
registratie via App
FAQ
Hints & Tips
lessons learned
support : <8 uur
succesratio: > 60%

Ontwikkelingen van Continu Verbeteren Toolbox op rij

Vanuit de praktijk bij onze klanten zagen we dat Excel en Trello op den duur (na 6 maanden of soms later) niet meer goed voldoen. Wij zijn op zoek gegaan naar beschikbare oplossingen en hebben die ook gevonden, echter sommige oplossingen waren heel mooi en duur en andere oplossingen waren goed betaalbaar maar voldeden niet aan wat wij en onze klanten wensten.

Vervolgens hebben we goed beschreven waar de oplossing aan moet voldoen en hebben we enkele IT-leveranciers benaderd en die hebben een voorstel gedaan. We hebben gekozen voor IT-leverancier Brixxs mede omdat ze software ontwikkelen op een gangbaar en betrouwbaar platform.

Het resultaat hiervan is dat de applicatie sinds mei 2017 beschikbaar is en dat er direct 3 gerenomeerde bedrijven actief mee aan de slag zijn gegaan. Ondertussen maken 6 bedrijven gebruik van de Toolbox

We ontwikkelen samen met Brixxs verder aan de Toolbox. Onderstaand de planning:

5-11-2017 is de volgende functionaliteit opgeleverd:

 • in het Kanban bord staat nu een afbeelding van de trekker; dit maakt het Kanban bord persoonlijker en nog belangrijker: het eigenaarschap neemt hierdoor toe;
 • als admin kan je het aantal Likes bekijken en de herkomst hiervan;
 • als admin kan je het aantal Follows bekijken en de herkomst hiervan;
 • het is mogelijk om verbetersuggesties te importeren. Dit kan interessant zijn bij een gefaseerde invoering, zodat de volgende afdeling zijn spreadsheet kan aanleveren en die kan eenvoudig ingelezen worden. Maar ook de gegevens van een audit of compliance kunnen eenvoudig ingelezen worden;
 • voor de gebruiker en de manager is er nu een functie om eigen acties te bekijken (in het menu);
 • een wekelijkse (zelf in te stellen) mail naar alle gebruikers laten versturen met de volgende informatie: welke verbetersuggesties er in het team zijn, hoeveel likes / follows van de  betreffende gebruiker, openstaande acties en nieuws.

1-9-2017 oplevering van de volgende nieuwe functionaliteit:

 • splitsing Dashboard in prestatie-, leer- en interactie-dashboard;
 • checklist per verbetersuggestie;
 • actielijst per verbetersuggestie;
 • benefit / effort matrix ten behoeve selectie van op te pakken verbetersuggesties
 • indicatie herkomst verbetersuggestie (Medewerker / Klant / Leverancier / ISO / Compliance etc)

Onze vervolg plannen qua nieuwe functionaliteit zijn onder andere:

 • opnemen klantwensen en eisen (Voice of the Customer)
 • resultaten Teamontwikkeling
 • integratie proces-schema

Bij onze vervolgplannen houden we natuurlijk rekening met de input die we onze klanten verkrijgen.

Doelgroepen van de Continu Verbeteren Toolbox

De toolbox is natuurlijk om teams en bedrijven te ondersteunen om succesvoller te worden in continu verbeteren. Maar per doelgroep zijn er natuurlijk specifieke wensen en verwachtingen, zoals hierna zijn weergegeven.

doelgroepen continu verbeteren toolbox VAViA