Grevelingen 24
2105 ZG Heemstede
Maandag - Vrijdag
08:00 - 18:00
0851052017
info@vavia.nl

Continu verbeteren : gedrag en houding

Continu verbeteren staat gelijk aan continu leren. Je gaat namelijk iets doen wat je voorheen nog niet hebt gedaan. Continu verbeteren lijkt een saai en vermoeiend proces. Het tegendeel is waar, want het vergt creativiteit, het vraagt om nieuwe wegen te bewandelen en het zorgt voor innovatie. Innovatie is een woord wat het exclusieve domein lijkt van directie en van staf-afdelingen, maar het tegendeel is waar.

In deze bijdrage gaan we in op het gewenste gedrag en houding van medewerkers, noodzakelijk voor een organisatie die gericht is op vernieuwing en verbetering.

Houding en Gedrag van medewerkers

Een bedrijf dat snapt dat vernieuwing en verbeteren onderdelen zijn van het dagelijkse werk, snapt ook dat medewerkers een sleutelrol vervullen. Zij hebben de contacten met klanten, zij kennen het werkproces en zij weten exact wat beter moet en wat beter kan.

Maar dit wil nog niet zeggen dat medewerkers alle ideeën die ze hebben kenbaar maken. Hier is een cultuur en structuur voor nodig die dit faciliteert en mogelijk maakt. In een andere bijdrage gaan we hier op in.

Onderstaande tabel maakt duidelijk welke gedrag bijdraagt aan vernieuwing en verbetering en welk gedrag niet bijdraagt:

Gedrag / houding

dat WEL bijdraagt

Gedrag / houding

dat NIET bijdraagt

1 Denken vanuit de klant Zo doen we dat al jaren

Zo is het mij uitgelegd

2 Blijf je verbazen Dat werkt hier niet

Dat hebben we al geprobeerd

3 Experimenteren Urenlang doorgaan tot je “echt” weet wat de oplossing is
4 Baseer je op feiten (meten) Speculeren; aannames doen
5 Doorvragen. 5 x Waarom Half-bakken oplossingen die later voor een ander probleem zorgen
6 Samen Dat staat niet in mijn functie-omschrijving

Dat hoort bij “die” afdeling en niet bij ons.

7 Leren van fouten

Reflectie en leren

Op zoek naar de schuldige

Duidelijk is dat de manager ook een belangrijke rol in bovenstaande heeft. De manager moet namelijk voorwaarden en omstandigheden creëren om bovenstaande mogelijk te maken. Meer informatie over de rol van leiding vind je hier.

Vaardigheden van medewerkers (zoals luisteren, feedback geven, analyseren) zijn ook een voorwaarde om tot verbetering en vernieuwing te komen, naast de al eerder aangestipte cultuur en structuur.

Bovenstaande betekent dat Lean een verandering van werkwijze, houding en gedrag betekent voor zowel medewerkers als leiding. Dit houdt in dat hiervoor tijd nodig en is een gestructureerde aanpak, waarbij het WWK-model helpt.

Wat levert continu verbeteren op?

Het blijkt dat het realiseren van 1 verbeteridee per medewerker per jaar prima haalbaar is. Sterker nog als een bedrijf wat langer en gestructureerd met continu verbeteren bezig is dat meer dan 5 per jaar gerealiseerd wordt. Dit betekent dat bij een organisatie van 200 medewerkers er 1.000 verbeteringen per jaar gerealiseerd worden. Het spreekt voor zich dat een slimme registratie van deze verbeteringen via een handige tool raadzaam is.

 

Om een correcte inschatting te maken van de opbrengsten en kosten van continu verbeteren hebben we een calculatie-model opgezet die je eenvoudig zelf kan gebruiken. Op basis van 7 vragen wordt berekend wat het resultaat is van continu verbeteren, uitgedrukt in euro.

Start de berekening