Grevelingen 24
2105 ZG Heemstede
Maandag - Vrijdag
08:00 - 18:00
0851052017
info@vavia.nl

Continu verbeteren kengetallen en KPI

Continu Verbeteren is een proces en zoals elk proces kent het kengetallen en KPI’s.

Het doel van Continu Verbeteren is zorgen dat prestaties (in de ogen van de klant) verbeteren en dat plezier in het werk toeneemt.

Naast een helder proces van continu verbeteren zijn houding en gedrag van medewerkers en leiding van belang voor een succesvolle resultaten. Interessant zijn ook de onderzoeken van zowel McKinsey als Deloitte op het gebied van continu verbeteren.

Kengetallen continu verbeteren

Onderstaand is indicatief voor het aantal te realiseren verbetersuggesties (per grootte van een organisatie) per jaar.

Note: het aantal verbetersuggesties per medewerker per jaar is bij Toyota 10.

Medewerkers Jaar 1 Jaar 3 Jaar 5
< 100 30 100 200
< 300 90 300 600
< 500 150 500 1000
<1000 300 800 2000
>= 1000 500+ 1000+ 2500+

 

Wil je zelf een berekening maken van de opbrengsten en kosten van continu verbeteren, gebruik dan de volgende button.Start berekening

Andere mogelijke kengetallen:

  • 80% van de medewerkers heeft 1 of meer verbetersuggesties ingediend
  • minimaal 75% van de ingediende verbetersuggesties wordt binnen 1 jaar gerealiseerd
  • 50% van de medewerkers heeft in 1 of meer verbetersuggesties geparticipeerd (per jaar dit percentage verhogen)

Ter overweging: het benoemen van een hard doel voor wat betreft het aantal ingediende verbetersuggesties werkt wellicht minder goed dan het aanmoedigen, prikkelen en ondersteunen van medewerkers om met verbetersuggesties te komen. Hier ligt een belangrijke rol voor de leidinggevende, zoals onder andere beschreven in dit boek

Beter is dat er wordt gefocust op het belonen en erkennen van medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor de succesvolle uitvoering en implementatie van verbetersuggesties.

Om Kaizen een onderdeel van het dagelijkse werk te laten worden zal in de beginperiode elk kwartaal door 2 of wellicht 3 teams (die een Kaizen hebben gedaan) worden gepresenteerd hoe ze het aangepakt hebben, wat mee/tegenviel. Doel is dat we van elkaar leren en elkaar inspireren; het verbeterproces op gang krijgen en houden; zien wat anders kan/moet qua verbeteraanpak. Een effectief hulpmiddel hierbij is de Continu Verbeter Toolbox.

Lean Continu Verbeteren Toolbox

 

Kwaliteit Continu Verbeter proces verbeteren

Met de Kaizen-checklist kan het proces en het effect van alle Kaizens die binnen een bedrijf/afdeling worden uitgevoerd, beoordeeld worden. De checklist is dus niet bedoeld om te kijken naar een enkele Kaizen.

De checklist beschouwt 5 aspecten

  1. de randvoorwaarden om succesvol te zijn met Kaizen
  2. het aspect proces ontwikkeling
  3. het aspect teamontwikkeling
  4. het aspect verandervermogen
  5. het aspect leren / reflecteren van alle Kaizens

Door de meting te herhalen kan het effect van de afgesproken acties bepaald worden en aanvullende acties gedefinieerd worden.

De Kaizen-checklist staat op https://www.vavia.nl/product/kaizen-checklist/