Category

kennisdelen

Werkvermogen kan beter in Vervoer en Opslag

Het werkvermogen geeft aan hoe werknemers lichamelijk, maar ook geestelijk in staat zijn hun werk te doen. Het geeft ook voorspelling van de inzetbaarheid van de werknemer. Ook verschaft het meten van het werkvermogen zicht op mogelijke productiviteits-verbetering.

Onderstaande figuur geeft het vermogen per sector aan. Duidelijk is dat de sector Vervoer en Opslag de laagste score heeft !

werkvermogen vervoer en opslagbron: http://www.blikopwerk.nl/Content/Media/4003068f92ef4fd8a0be7f3f36da7cf8/HetNederlandseWerkvermogen2013.pdf>>>   read more

Zelf beslissen als medewerker in de Supply Chain

Het Centraal Bureau Statistiek (CBS) beschikt over heel veel informatie. Onderstaande tabel gaat over arbeidsomstandigheden. En bevat een paar opvallende getallen.

Mag jij zelf beslissen

Het eerste opvallende getal gaat over de vraag “Zelfstandigheid in het werk”. De vraag die hier gesteld is luidt als volgt: “Kunt u zelf beslissen hoe u uw werk uitvoert?”

Antwoordcategorieën:

 • Ja, regelmatig.
 • Ja, soms.
 • Nee.

Het getoonde cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.

In de sector Vervoer en Opslag is het cijfer 49,4 en alleen de sector Horeca is lager.>>>   read more

Ziekteverzuim verlagen Logistiek, hoe doe je dat?

Ziekteverzuim is een belangrijk aandachtspunt voor elke manager. Zeker in de Logistiek. Niet alleen vanwege de kosten maar ook vanwege het feit dat het vaak hectisch is in de logistiek en ervaren medewerkers hard nodig zijn.

Veel logistieke bedrijven zijn actief bezig met ziekteverzuim. Op basis van onderstaande grafiek is duidelijk dat ziekteverzuim in de sector Vervoer en Opslag hoog is ten opzichte van andere sectoren. Als norm zou 3,5% aangehouden moeten worden en volgens de grafiek zit Vervoer en Opslag op 4,5%. Let wel dat 1% bij 100 medewerkers ongeveer 45.000 euro kost.>>>   read more

Logistieke samenwerking: Menselijke factor sleutel tot succes

Volgens recent onderzoek van ABNAMRO gaat in de logistieke sector de aandacht vooral uit naar de zakelijke aspecten van een samenwerking. Ondernemers die het belang van menselijke kwaliteiten op de juiste waarde schatten, zijn beter in staat de samenwerking met partners naar een hoger niveau te tillen.

Logistieke samenwerking wordt bepaald door menselijke factor

Analist Bart Banning: “Logistieke partnerships zijn vaak traditioneel en primair gericht op co-operatie. Om tot vernieuwing van dienstverlening te komen, is een samenwerkingsverband nodig met een focus op waardecreatie: van co-operatie naar co-creatie. Hierbij mag de creatieve inbreng van de medewerkers niet worden onderschat”logistieke samenwerking>>>   read more

Logistiek en innovatie

Logistiek is altijd dynamisch en vaak hectisch. Logistiek en innovatie is een combinatie die beter kan aldus de Erasmus Innovatie Monitor.

De topsectoren Agrofood en Logistiek scoren onder het landelijk gemiddelde op sociale innovatie (respectievelijk -4% en -10%) en radicale innovatie (respectievelijk -6% en -8%). Daarnaast scoort de topsector Agrofood relatief laag op incrementele innovatie (-4%) en de topsector Logistiek scoort relatief laag op technologische innovatie (-3%). “De topsectoren Agrofood en Logistiek laten belangrijk potentieel onbenut om hun concurrentiepositie en bedrijfsprestaties te versterken,” aldus Prof. Henk Volberda.>>>   read more

Logistiek middenkader de zwakste schakel?

Logistiek is een prachtig en belangrijk vak. Elke dag worden er topprestaties geleverd. logistiek middenkaderHet logistiek middenkader, als spin in het web, is hierin cruciaal. De rol van dat middenkader verandert echter in hoog tempo.

Zodanig snel dat de gemiddelde manager het niet meer kan bijbenen. De overheid heeft grote ambities voor Nederland als logistieke ‘hub’, processen en systemen ontwikkelen zich razendsnel en de opbouw van de beroepsbevolking verandert ook in hoog tempo.

U moet dus een oplossing vinden om uw middenkader snel op niveau te brengen en te houden. Hierbij is alleen een opleiding en training niet meer toereikend.>>>   read more

Logistiek middenkader onder druk

Logistiek is een prachtig en belangrijk vak. Elke dag worden er topprestaties geleverd. De rol van de middle manager, als spin in het web, is hierin cruciaal.

Maar de druk op het logistiek middenkader is aan het toenemen.

Niet alleen door de economische situatie wordt er meer van hem en zijn medewerkers verwacht, maar ook nieuwe verantwoordelijkheden zoals ziekteverzuim en financiën plus toenemende eisen van klanten en technologische ontwikkelingen, zorgen voor extra druk.

De middle manager een logistiek duizendpoot?

De druk op het logistiek middenkader zal verder toenemen, omdat het soort werk van het middenkader (vaak teamleider genoemde) aan het veranderen is.>>>   read more

Trends in verandermanagement

Gebaseerd op onze praktijk en diverse publicaties zien en verwachten wij de volgende trends op het gebied van verandermanagement en organisatieverandering.

 • Recente en komende inzichten in de werking van ons brein geven nieuwe handvatten om een verandering succesvoller te laten verlopen (ratio vs emotie; de kracht van het onderbewuste)
 • Kort cyclisch veranderen (3 tot 6 maanden) zal de norm zijn; veranderingen die langer dan 12 maanden duren zijn per definitie niet succesvol omdat de omgeving snel  verandert.
 • De term weerstand bij medewerkers zal niet meer direct gerelateerd worden aan het feit dat medewerkers niet willen, maar zal gerelateerd worden aan het feit dat de manager niet in staat is om draagvlak voor de de verandering te zorgen
 • Zingeving (het doel; de reden voor)  zal een belangrijke succesfactor worden voor organisaties en dus ook voor veranderingen.
 • Het meten of de doelen (baten) van de verandering gehaald zijn zal frequenter plaatsvinden (nu wordt dat voor ‘slechts’ een kwart van de veranderingen gedaan)
 • Verandertrajecten gaan beschouwd worden als mogelijkheden om talent  van medewerkers en leidinggevenden te benutten en te ontwikkelen; individueel trainen maakt plaats voor on-the-job (“on-the-change”) teamleren.
 • De slagingskans van organisatieveranderingen (nu 30%) zal toenemen omdat management beseft dat zij de belangrijkste succesfactor zijn
 • Management beseft dat een volgende stap in de carrière mede afhankelijk is van een succesvolle organisatieverandering
 • Management zal mede daarom gericht kennis opdoen over verandermanagement en ervaringen gaan delen.
 • Organisaties zullen de opgedane verandermanagement kennis en ervaring bundelen en zorgen dat er een standaard aanpak komt en dat die aanpak wordt toegepast
 • >>>   read more

  Mijn actielijst is te groot

  Druk? Kom je tijd tekort? De oplossing is prioriteiten stellen. Toch? Er is al veel bekend over het stellen van prioriteiten. Er zijn veel methodes, modellen en “bewezen” aanpakken. Maar wat is de rol van emotie hierin?