Leergang verandermanagement

“Verandering is de enige constante”

Naast de dagelijkse operatie heeft u als manager ook een lijst van kleine en soms grote verbeterprojecten. Die verbeterprojecten kunnen betrekken hebben op processen, systemen, producten, cultuur en gedrag.
Helaas blijkt dat maar 30% van de organisatie-verbeterprojecten succesvol is. Dat moet en kan beter. In deze leergang Verandermanagement leert u de theorie en gebruikt u uw eigen praktijk. Zodat uw verbeterprojecten wel succesvol worden!

Contouren van de leergang

– op locatie klant (in-company)
– 4 bijeenkomsten, doorlooptijd ongeveer 3 maanden
– 16.00 – 20.00 uur (andere tijden zijn bespreekbaar)
– minimaal 6 deelnemers, max 12
– doelgroep: directie, managers, Controller, HR, OR, projectmanagers, programmamanagers, verandermanagers

Inhoud van de leergang

– wat is verandermanagement (changemanagement)
– wat is het belang van verandermanagement
– succesratio’s en oorzaken
– verandervisies, -overtuigingen, -strategieen, -methoden, -aanpak
– stakeholders, benefits, weerstand, meten, interventies
– opstellen eigen veranderaanpak en plan
– gebaseerd op o.a. Kotter, de Caluwe, Homan en VAViA

Bijeenkomst-1: theorie en introductie eigen case
Bijeenkomst-2: theorie en status, successen en leerervaringen eigen case
Bijeenkomst-3: theorie en status, successen en leerervaringen eigen case
Bijeenkomst-4: presentatie case en delen leerervaringen van elkaars cases

De leergang wordt gegeven door verandermanagement specialisten, die ook dagelijks in de praktijk werkzaam zijn.

Indien gewenst kan een gastspreker uit het bedrijfsleven of wetenschap aan het programma worden toegevoegd.

Deelnemers krijgen

– toegang tot de online leeromgeving (community)
– syllabus
– boeken

Deelnemers belasting

Naast de uren dat de deelnemers aan de bijeenkomsten deelnemen is het van belang dat elke deelnemer middels een case aan een actueel verandervraagstuk werkt uit de eigen werkomgeving. Aan de hand van de eigen case worden theorie en praktijk gecombineerd en wordt dit verandervraagstuk op iedere bijeenkomst besproken en wordt de aanpak hiervan steeds waardevoller en vindt leren in de praktijk plaats.

Resultaat

– toegenomen algemene verandermanagement kennis
– specifieke verandermanagement kennis gericht op betreffende bedrijf
– kennis over eigen verandervoorkeurstijlen
– kennis en ervaring hoe het eigen veranderproject succesvol(ler) opgepakt kan worden

Referenties

Het management-team van een europese logistieke dienstverlener met 800 medewerkers.
Verschillende management teams van de Politie (Boven regionale recherche).

Enkele reacties van deelnemers:

Concreet, leerzaam en direct toepasbaar
Je kan zien dat het praktijk-docenten zijn
Inspirerend voor mijn lopende veranderproject

Voor nadere infomatie kunt u contact opnemen via onderstaand formulier: