Competenties leidinggevende

Er zijn talrijke competenties van een leidinggevende. Zoals analyse, besluitvaardig etc.

Leidinggevenden hebben in het algemeen moeite met de volgende competenties:
1. delegeren
2. feedback
3. communiceren
Onderstaand meer informatie over deze competenties.

OnderwerpAanbevolen e-book
1.delegeren zodat medewerkers zich ontwikkelen. Meer leren over delegeren:  e-book ”Delegeren kan beter”paperbackbookstanding
2. feedback geven zodat medewerker weten wat ze goed doen of beter moeten doen. Meer weten: e-book ”Feedback is een cadeau”feedback
3. communiceren zodat medewerkers weten wat er speelt en dat kan door regelmatig en inspirerend werkoverleg te houden. Beter leren overleggen: e-book ”Nuttig werkoverleg”werkovelreg

Competenties leidinggevende testen ?

In andere woorden: leidinggevenden vinden het lastig om ruimte te geven en medewerkers te vertrouwen. En communicatie blijft een lastig punt.

Competenties leidinggevende testen?  Doe de volgende test en kijk hoe jij of jouw leidinggevende scoort maar ook hoe andere leidinggevenden scoren.

Max Wildschut – macht en gezag

competenties leidinggevendeM. Wildschut (o.a. auteur van Darwin voor Managers) maakt een interessant onderscheid onderscheid tussen Macht en Gezag. Je bent pas een leider als anderen je zo zien.

MachtGezag
AngstBetrokkenheid
GehoorzaamheidProactiviteit
AfwachtendheidPrestaties
PositioneringOntwikkeling
VerdeeldheidEenheid

Probeer medewerkers te benaderen op de manier waarop je zelf ook benaderd zou willen worden. Met respect. Niet te veel afstand houden, al is dat soms onvermijdelijk. Er is nou eenmaal hiërarchie, Je kan niet weglopen voor de beslissingen die genomen moeten worden. Leiderschap is niet iets wat je hebt of bent, het is iets wat je krijgt van medewerkers. Het wordt je gegund.

Hier vind je een nuttig handboek, met hints en tips over leidinggeven: praktisch handboek leidinggeven

Essenties van leiderschap volgens A. Nagel

essenties van leiderschapPsycholoog en auteur Annemarieke Nagel heeft het niet over competenties leidinggevende maar over essenties. Zij onderkent samen met auteur Hans Heyda zeven essenties van leiderschap.

1. Zonder visie overkomen ‘de dingen’ ons. Visie geeft ons kracht en richting en geeft betekenis aan wat we met elkaar willen bereiken. Het biedt een gevoel van focus en saamhorigheid wanneer een visie gemeenschappelijk wordt opgesteld.

2. Inspiratie is nodig om anderen in beweging te krijgen. Dit begint bij jezelf: “Wat beweegt mij? Waar krijg ik het warm van?” Pas dan kun je een inspirator zijn voor anderen.
Dit vraagt wel lef en passie.

3. Een leider met lef kan moeilijke beslissingen of impopulaire maatregelen nemen. Hij/zij laat ook lef zien door zich kwetsbaar op te stellen, open te staan voor andere perspectieven en door ‘in het diepe te springen’.

4. Door sensitief te zijn kun je je handelen effectief afstemmen op je omgeving, omdat je gevoelig bent voor de mensen waarmee je in direct contact staat en voor de context van je bedrijf en de samenleving. Pas wanneer je op anderen afgestemd bent, kun je draagvlak creëren en je visie gezamenlijk met anderen vormen.

5. Integriteit gaat over betrouwbaar zijn en anderen respect en ruimte bieden. Integere leiders roepen een gevoel op van vertrouwen en veiligheid. Zij leven in overeenstemming met hun persoonlijke waarden en in verbinding met wat algemeen aanvaardbaar is. Voorbeeldgedrag is hierin belangrijk.

6. Vernieuwing is een noodzaak van alle tijden. Vernieuwing betekent constant nadenken over wat er anders en daardoor beter kan. Het gaat om het op creatieve wijze bedenken en uitwerken van nieuwe invalshoeken, het ter discussie stellen van eigen denkbeelden, resulterend in innovatieve acties en producten.

7. Uiteindelijk kunnen we alleen maar groeien door te blijven leren. Een krachtige leider is in staat tot persoonlijk leiderschap: hij neemt de volledige verantwoordelijk voor de voortgang van zijn persoonlijke ontwikkeling en staat te allen tijde open voor feedback.