Productiviteit medewerkers verhogen

De productiviteit van medewerkers verbeteren is nodig om concurrerend te worden of te blijven. Hierbij gaat het volgens VAViA niet om harder werken maar om slimmer en prettiger werken. De nadruk moet liggen op de team-prestatie en niet zozeer op de individuele prestatie. En waar voor gewaakt moet worden is dat het ene team veel productiever wordt maar dat het andere team niet verbetert. De ketting is immers zo sterk als de zwakste schakel.

De productiviteit wordt in hoge mate bepaald door Processen en Systemen en door de kwaliteit en motivatie van Mensen die er mee werken.

Onze praktijk leert dat de productiviteit veelal met meer dan 10% verbeterd kan worden.

Productiviteit medewerkers verhogen

De productiviteit van teams verbeteren behelst 3 onderdelen.

onderdeel 1: zorg voor de condities die nodig zijn om productiever te kunnen worden, zoals

 • ambitie
 • doel
 • ruimte
 • vertrouwen
 • kaders
 • weten, willen, kunnen,
 • en betrokkenheid

onderdeel 2: realiseren van acties om de productiviteit te verhogen zoals

 • processen optimaliseren (Lean),
 • systemen verbeteren (IT, machines bv OEE),
 • organisatiestructuur aanpassen,
 • mensen trainen en begeleiden,
 • ideeën genereren en realiseren (bekijk ook deze toolbox waarmee meer en succesvolle verbeteringen van en door medewerkers gerealiseerd worden),
 • innoveren, experimenten,
 • leren, fouten maken mag,
 • succes boeken en succes vieren, meten,
 • resultaten inzichtelijk maken, bijstellen,
 • coachen, begeleiden

onderdeel 3: kaders verruimen waardoor medewerkers meer vrijheden krijgen en nog meer loslaten zodat vertrouwen en betrokkenheid verder toeneemt en daarmee een nieuwe impuls aan onderdeel 2 geven, want dat is een continu proces.

betrokkenheid en samenwerking

In algemeen neemt productiviteit toe door medewerkers uit te dagen op waar ze goed in zijn. Door ze ruimte te geven, passend bij het doel van een afdeling, team of organisaties. Zorgen dat ze zich ‘eigenaar’ voelen van een project of probleem. Maar ook voorbeeldgedrag van leidinggevenden en het geven van feedback. Succesvolle organisaties creëren mogelijkheden voor hun mensen om het beste uit zichzelf te halen.productiviteit verbetering

Productiviteit medewerkers verbeteren met VAVIA

Tijd om aan de slag te gaan!

VAVIA helpt bedrijven waar Logistiek, Productie of Supply Chain cruciaal is, met het verbeteren van hun productiviteit. We stellen de doelen op, analyseren de huidige situatie, maken een plan en verbeteren stap voor stap op basis van de bewezen 7-stappen aanpak. Samen met u stellen we de prestatie-indicatoren op en doen we metingen. We begeleiden de logistiek manager of teamleider bij de realisatie van de gestelde doelen. Zodat niet alleen de doelstellingen gerealiseerd maar ook kennis overdracht plaatsvindt en de resultaten geborgd en dus blijvend zijn. Onze vergoeding baseren wij veelal op het behaalde resultaat.

Praktijk cases VAVIA

Bedrijven als ERIKS, DFDS, Hartsant en NSK hebben met ondersteuning van VAVIA een succesvolle en significante verbetering van de productiviteit gerealiseerd. Klik hier voor meer informatie over deze verbetertrajecten.

Wij helpen u graag met de verbetering van uw productiviteit! Met onze verbeterprojecten halen wij het beste in mensen en organisaties naar boven. Er komt energie vrij. Mensen praten weer met elkaar. Talenten worden benut en processen en systemen voegen meer waarde toe. De productiviteit verbetert!

Productiviteit en Plezier

Zoals gezegd gaat het niet om harder werken maar om slimmer werken. En het gaat er om dat er meer Plezier in het werk ontstaat. Dit kan door medewerkers te betrekken en meer te doen aan wat genoemd wordt Sociale Innovatie. Als dat gekoppeld wordt aan Lean ontstaat een krachtige combinatie die een positieve invloed heeft op Duurzame Inzetbaarheid.

productiviteit verbeteren

Door: