Tag

logistiek

Logistieke samenwerking: Menselijke factor sleutel tot succes

Volgens recent onderzoek van ABNAMRO gaat in de logistieke sector de aandacht vooral uit naar de zakelijke aspecten van een samenwerking. Ondernemers die het belang van menselijke kwaliteiten op de juiste waarde schatten, zijn beter in staat de samenwerking met partners naar een hoger niveau te tillen.

Logistieke samenwerking wordt bepaald door menselijke factor

Analist Bart Banning: “Logistieke partnerships zijn vaak traditioneel en primair gericht op co-operatie. Om tot vernieuwing van dienstverlening te komen, is een samenwerkingsverband nodig met een focus op waardecreatie: van co-operatie naar co-creatie. Hierbij mag de creatieve inbreng van de medewerkers niet worden onderschat”logistieke samenwerking>>>   read more

Logistiek verbeterplan

Logistiek is een prachtig en belangrijk vak. Elke dag worden er topprestaties geleverd. Snel en soepel inspelen op markomstandigheden is een kern-activititeit geworden. Hoe realiseer je een succesvolle verandering? Hoe belangrijk is jouw rol als leider?

Logistiek en innovatie

Logistiek is altijd dynamisch en vaak hectisch. Logistiek en innovatie is een combinatie die beter kan aldus de Erasmus Innovatie Monitor.

De topsectoren Agrofood en Logistiek scoren onder het landelijk gemiddelde op sociale innovatie (respectievelijk -4% en -10%) en radicale innovatie (respectievelijk -6% en -8%). Daarnaast scoort de topsector Agrofood relatief laag op incrementele innovatie (-4%) en de topsector Logistiek scoort relatief laag op technologische innovatie (-3%). “De topsectoren Agrofood en Logistiek laten belangrijk potentieel onbenut om hun concurrentiepositie en bedrijfsprestaties te versterken,” aldus Prof. Henk Volberda.>>>   read more

Logistiek middenkader de zwakste schakel?

Logistiek is een prachtig en belangrijk vak. Elke dag worden er topprestaties geleverd. logistiek middenkaderHet logistiek middenkader, als spin in het web, is hierin cruciaal. De rol van dat middenkader verandert echter in hoog tempo.

Zodanig snel dat de gemiddelde manager het niet meer kan bijbenen. De overheid heeft grote ambities voor Nederland als logistieke ‘hub’, processen en systemen ontwikkelen zich razendsnel en de opbouw van de beroepsbevolking verandert ook in hoog tempo.

U moet dus een oplossing vinden om uw middenkader snel op niveau te brengen en te houden. Hierbij is alleen een opleiding en training niet meer toereikend.>>>   read more

3 december op het logistiek podium

Wij zijn gevraagd om op 3 december samen met een klant van ons (DFDS Seaways), een presentatie te houden over het verandertraject wat wij bij de klant begeleid hebben. Andere bedrijven die komen vertellen over hun verandertraject zijn Technische Unie, CB-Logistics (Centraal Boekhuis) en Neckermann.

Speciaal voor logistiek management

De bijeenkomst is gericht op logistiek managers die te maken hebben of krijgen met 1 of meerdere verandertrajecten.

Vooral gericht op het delen van kennis uit de praktijk. Maar ook inbreng van Arend Ardon (“Doorbreek de cirkel“)>>>   read more

Is de Topsector Logistiek iets vergeten?

De sector Logistiek is benoemd als topsector waarin Nederland zich wil onderscheiden ten opzichte van haar omliggende landen door slimmer te werken.
In de Logistiek is al veel geoptimaliseerd, gemechaniseerd en geautomatiseerd. Maar er blijft mensenwerk.

In de plannen van de topsector Logistiek is onder andere veel aandacht is voor de structurele vorming van kennis en innovatiekracht bij en door de hoger opgeleide medewerkers. Voor de lager opgeleide medewerkers lijkt in deze plannen slechts een uitvoerende taak weggelegd.>>>   read more