3D Schatkaart

Dé routekaart om uw bedrijfsresultaat te verbeteren en het talent in uw organisatie beter te benutten

Ieder mens beschikt over talent. Succesvolle organisaties creëren omstandigheden waar talenten benut en ontwikkeld worden. Met als resultaat meer plezier in het werk en aantoonbaar betere bedrijfsresultaten.

Met de beproefde 3D Schatkaart krijgt u zicht op het vaak nog verborgen talent in uw organisatie. En krijgt u grip op wat bevorderend en op wat belemmerend is om talent te benutten en verder te ontwikkelen.

De 3D Schatkaart kijkt naar 3 dimensies: Weten, Willen en Kunnen.

Weten

Weten uw medewerkers wat er van ze wordt verwacht, nu en in de toekomst? En hoe inspirerend is deze toekomst voor uw medewerkers?

Willen

Wat maakt dat mensen gemotiveerd aan de slag gaan? Betrokkenheid en vertrouwen. Betrokkenheid bij het doel, de weg en de uitvoering. Vertrouwen in het te behalen resultaat en hier ook op aangesproken worden en vertrouwen in elkaars kwaliteiten.

Kunnen

Is er voldoende ruimte voor eigen inbreng om tot de gewenste resultaten te komen? Zijn er voldoende middelen, hebben de medewerkers voldoende basisvaardigheden en wordt er indien nodig hulp geboden?

Hoe werkt de 3D Schatkaart?

Informatie van uw organisatie (jaarverslag, afdelingsplan, organogram, MTO, KTO, verbetervoorstellen, bedrijfsblad, etc.) wordt verrijkt door onze kwalitatieve uitwerking van de drie dimensies ‘weten, willen en kunnen’. Dit doen we in diepgaande interviews met behulp van gestructureerde vragen bij een selectie van uw mensen uit alle lagen van de organisatie. Zo brengen wij de ‘talentvriendelijkheid’ van uw organisatie op een unieke manier in kaart, de 3D Schatkaart. Tevens geven wij aan wat de route is om talentvriendelijker te worden, uw talenten beter te benutten en uw resultaten te verbeteren.

De 3D Schatkaart met bevindingen wordt u binnen 2 weken gepresenteerd.

Klik hier om de 3D Schatkaart vrijblijvend uit te proberen.

Wanneer te gebruiken?

Als de volgende vragen bij uw organisatie actueel zijn is het tijd voor de 3D Schatkaart:

 1. Heb ik voldoende zicht op het potentieel van de medewerkers of kan ik dat krijgen?
 2. Op welke manier kan ik ons menselijk kapitaal meer rendabel maken?
 3. Hoe kan ik mijn organisatie overtuigen van wat er aan potentieel aanwezig is?
 4. Welke specifieke talenten moeten wij aantrekken of behouden voor onze organisatie?
 5. Hoe krijgen we het ziekteverzuim omlaag?
 6. Hoe zorg ik voor een succesvolle implementatie van een nieuw systeem, proces of werkwijze
 7. Hoe worden we als organisatie innovatiever?

De kern van de 3D Schatkaart is:

 • Mensen zijn zich vaak niet bewust van hun eigen talenten
 • Leidinggevenden zijn zich vaak niet bewust van de talenten van hun medewerkers.
 • Omstandigheden kunnen bevorderend maar ook belemmerend zijn voor het ontplooien en benutten van talent.
 • Mensen die worden uitgedaagd op hun talenten hebben plezier in het werk en leveren betere prestaties.