DFDS verbeterproject containervervoer

Verbeterproject Logistiek DFDS
Klant DFDS
Plaats Vlaardingen
Scope Of Work Kloof directie en medewerkers wegnemen
Periode jan 2012 tm nov 2012

Project gegevens

1. BEREIKTE RESULTATEN

>  De schepen vertrekken op tijd

>  De afstand tussen directie/management en medewerkers is weer normaal

>  Medewerkers zijn trots en tevreden

>  De terminal is veilig

>  Klanten zijn tevreden

Waardering rol VAViA door klant: 8,4

2.  DE OPDRACHTGEVER 

DFDS in Vlaardingen, voorheen Norfolk. Een mooi bedrijf dat het transport verzorgt op meerdere routes over de Noordzee.

3.  DE SITUATIE 

De afstand tussen directie/management en medewerkers was te groot. Gevolg: pittige conflicten en de dreiging van stakingen.

Ik beveel jullie niet aan bij onze concurrenten, Rob Olbertz, CEO DFDS Vlaardingen

4.  DE AANPAK van het DFDS verbeterproject

Door een inventarisatie bij medewerkers en management hebben we ons eerst zelf een beeld gevormd van de situatie. Dit beeld hebben we gedeeld met management en medewerkers. Dit om betrokkenheid en gezamenlijkheid te creëren. Al snel werden er eenvoudig te realiseren verbeteringen benoemd en doorgevoerd, zoveel mogelijk door de medewerkers zelf. Daarnaast hebben we samen met alle medewerkers een visie / strategie ontwikkeld waardoor er een gemeenschappelijk en energiegevend doel ontstond.

Vervolgens hebben management en medewerkers samen de hierbij horende acties bepaald en uitgevoerd. Door een gemeenschappelijk uitdagend doel en door samen op te trekken nam de afstand tussen medewerkers en management steeds meer af.

In deze opdracht hebben we o.a. de volgende methodes en modellen gebruikt:

Logistieke Healthcheck

7-stappen Veranderaanpak

WWK-model

Team ontwikkeling

OCAI Cultuurdiagnose

Betrokkenheidsmodel

Met de Logistieke Healthcheck kijken we naar 10 onderdelen die van belang zijn voor een succesvolle logistieke en supply chain organisatie. Klik voor meer informatie

Onze beproefde 7-stappen aanpak voor succesvolle verbeterprojecten is mede gebaseerd op het werk van John Kotter. Klik voor meer informatie

Met het Weten / Willen / Kunnen model wordt duidelijk in welke mate er draagvlak, weerstand en veranderbereidheid is. Klik voor meer informatie

Via een uitgekiende vragenlijst wordt achterhaald hoe effectief het team is en waar teamontwikkeling noodzakelijk is

Met behulp van de gevalideerde vragenlijst van Quinn & Cameron wordt helder wat de huidige en gewenste cultuur is

Betrokken medewerkers zorgen voor meer bedrijfsrendement, maar o.a. ook voor minder ziekte, hogere klanttevredenheid. Bekijk hier het volledige overzicht van de voordelen van betrokken medewerkers

Logistiek project

Elk logistiek project heeft zijn eigen doel en bijhorende aanpak. Voor een succesvol project in Logistiek, Productie of Supply Chain heeft VAViA de aanpak en hulpmiddelen beschikbaar. Graag vertellen wij in een kort kennismakingsgesprek meer over de projecten die wij hebben mogen uitvoeren. Of kijk in onze agenda voor andere manieren om met ons kennis te maken.

Wilt u zelf berekenen welke besparing er mogelijk is in uw logistieke operatie en supply chain, gebruik dan deze calculator.