Verbeteren van de dagstart bij Flora Holland

Flora Holland en Lean
Klant Flora Holland
Plaats Rijsnburg
Scope Of Work Verbeteren Dagstart
Periode nov 2016 - maart 2017

Project gegevens

       

1. BEREIKTE RESULTATEN

>  Betrokken medewerkers

>  Meer verbetersuggesties

Waardering rol VAViA door klant: 9

2. Verbeteren Dagstart bij Flora Holland Rijnsburg

Flora Holland is actief met Lean en dus ook met de dagstart. In Rijnsburg starten ‘s morgens vroeg om 06:15 ruim 200 medewerkers in 4 teams met de dagstart. Gemiddeld dus 50 medewerkers bij een dagstart.

Voor een goede dagstart is dit aantal eigenlijk te groot en toch hebben we hier succesvol verbeteringen doorgevoerd.

3. Aanpak en bereikte resultaten 

  1. eerst hebben we gekeken hoe de dagstart in de praktijk wordt uitgevoerd
  2. vervolgens hebben we 3 workshops gehouden met de teamleiders en enkele medewerkers
  3. in de workshops hebben e achtergrond informatie gegeven over het nut en belang van de dagstart, en geoefend naar aanleiding van bevindingen in de praktijk
  4. stap voor stap werden de teams bekwamer in het houden van de dagstart
  5. een agenda is opgesteld om enerzijds gestructureerd en anderzijds een gevarieerde dagstart te houden (om sleur te voorkomen)
  6. resultaat is dat meer medewerkers actief deelnemen aan de dagstart en de dagstart ook door het Lean kwaliteit-controle team is goedgekeurd

 

In deze opdracht hebben we o.a. de volgende methodes en modellen gebruikt

Logistieke Healthcheck

7-stappen Veranderaanpak

WWK-model

Lean

Team ontwikkeling

Dagstart

Met de Logistieke Healthcheck kijken we naar 10 onderdelen die van belang zijn voor een succesvolle logistieke en supply chain organisatie. Klik voor meer informatie

Onze beproefde 7-stappen aanpak voor succesvolle verbeterprojecten is mede gebaseerd op het werk van John Kotter. Klik voor meer informatie

Met het Weten / Willen / Kunnen model wordt duidelijk in welke mate er draagvlak, weerstand en veranderbereidheid is. Klik voor meer informatie

Lean als filosofie om maximale klantwaarde te bieden is extra krachtig door de grote hoeveelheid tools.

Via een uitgekiende vragenlijst wordt achterhaald hoe effectief het team is en waar teamontwikkeling noodzakelijk is

De basis voor de verbetering van de dagstart staat beschreven in “Hints en Tips Succesvolle dagstart” plus de bijhorende quick reference card en uitgekiende checklist

4. Logistiek project

Elk logistiek project heeft zijn eigen doel en bijhorende aanpak. Voor een succesvol project in Logistiek, Productie of Supply Chain heeft VAViA de aanpak en hulpmiddelen beschikbaar. Graag vertellen wij in een kort kennismakingsgesprek meer over de projecten die wij hebben mogen uitvoeren. Of kijk in onze agenda voor andere manieren om met ons kennis te maken.

Wilt u zelf berekenen welke besparing er mogelijk is in uw logistieke operatie en supply chain, gebruik dan deze calculator.