Verbeterproject Distributie Centrum Gunters en Meuser

Gunters en Meuser verbeterproject VAViA
Klant Gunters en Meuser
Plaats Amsterdam
Scope Of Work integratie magazijnen, betrokkenheid, samenwerking, werkdruk verbeteren
Periode maart - juni 2015

Project gegevens

1. BEREIKTE RESULTATEN

> Werkdruk is verminderd

> Verbeterde Communicatie en Betrokkenheid

> Klaar voor de verdere groei

Waardering voor de aanpak VAViA door klant: 9,0

Gunters en Meuser is een speciaalzaak in ijzerwaren, bouwbeslag, hang- en sluitwerk, handgereedschappen en elektrisch gereedschap.
Een echte erkende vakzaak, sinds 1826, voor de bouw en de industrie, waar ook de particuliere klant welkom is in een van de 8 verkooppunten in Amsterdam, Almere, Halfweg en Purmerend.

2. Situatie

Sinds 2011 is de voorraad gecentraliseerd in het nieuw gebouwde Distributie Centrum te Amsterdam. Met ongeveer 20 medewerkers worden dagelijks de orders naar klanten via eigen transport beleverd en tevens vindt de bevoorrading van de winkels plaats.
Mede door de groei en de integratie van de decentrale voorraden is de werkdruk opgelopen en is de communicatie en betrokkenheid niet optimaal. En die werkdruk zal verder toenemen als gevolg van de groeidoelstellingen van Gunters en Meuser.
De opdracht was dan ook om de werkdruk te verbeteren en de communicatie en betrokkenheid te vergroten zodat in het DC met plezier gewerkt wordt en het DC de groei van Gunters en Meuser kan faciliteren.

3. Aanpak verbeterproject Gunters en Meuser

In gesprek met leiding en enkele medewerkers is een beeld gevormd van de huidige en gewenste situatie. De Logistieke Healthcheck is hiervoor als model gebruikt aangevuld met branche specifieke kengetallen.
Omdat het o.a. om communicatie en betrokkenheid gaat is in een bijeenkomst met alle medewerkers van het DC het beeld van de huidige en gewenste situatie gepresenteerd met als belangrijkste vraag in welke mate ze dit beeld herkennen.
Vervolgens is interactief in groepjes van 5 bepaald wat de komende maanden opgepakt moet worden om de geschetste problemen op te lossen.
Dit is vervolgens ook gedaan en wel zodanig dat medewerkers betrokken zijn. Tevens is een zogenaamde dagstart geïntroduceerd om de communicatie verbeteren.

In nog geen 5 maanden zijn Werkdruk, Communicatie en Betrokkenheid verbeterd en is de basis gelegd voor een proces van continu verbeteren.

 

Mede door de praktische en praktijkgerichte aanpak van VAViA is ons verandertraject tot op heden succesvol te noemen.
Inmiddels zijn 3 van de 4 voorraadhoudende locaties gecentraliseerd zonder grote problemen.
Met name de sterke Top Down structuur hebben we kunnen aanpassen en is er ruimte gekomen voor Bottom Up verbeteringen die ook daadwerkelijk gedragen worden door de gehele organisatie.

 

In deze opdracht hebben we o.a. de volgende methodes en modellen gebruikt

Logistieke Healthcheck

7-stappen Veranderaanpak

WWK-model

Lean

Team ontwikkeling

OCAI Cultuurdiagnose

SuccesGPS

Besparingspotentieel

Betrokkenheidsmodel

Met de Logistieke Healthcheck kijken we naar 10 onderdelen die van belang zijn voor een succesvolle logistieke en supply chain organisatie. Klik voor meer informatie

Onze beproefde 7-stappen aanpak voor succesvolle verbeterprojecten is mede gebaseerd op het werk van John Kotter. Klik voor meer informatie

Met het Weten / Willen / Kunnen model wordt duidelijk in welke mate er draagvlak, weerstand en veranderbereidheid is. Klik voor meer informatie

Lean als filosofie om maximale klantwaarde te bieden is extra krachtig door de grote hoeveelheid tools.

Via een uitgekiende vragenlijst wordt achterhaald hoe effectief het team is en waar teamontwikkeling noodzakelijk is

Met behulp van de gevalideerde vragenlijst van Quinn & Cameron wordt helder wat de huidige en gewenste cultuur is

Via de vragenlijst van de SuccesGPS wordt duidelijk hoe medewerkers tegen het verbeterproject aankijken en kunnen aanvullende acties benoemd worden om de kans op een succesvol verbeterproject te vergroten. Klik hier voor informatie

Aan de hand van diverse kenmerken (o.a. aantal medewerkers, ziekteverzuim, klanttevredenheid, tevredenheid medewerkers) wordt berekend wat de mogelijke productiviteitsverbetering is en die besparing wordt uitgedrukt in euro’s

Betrokken medewerkers zorgen voor meer bedrijfsrendement, maar o.a. ook voor minder ziekte, hogere klanttevredenheid. Bekijk hier het volledige overzicht van de voordelen van betrokken medewerkers

Logistiek project

Elk logistiek project heeft zijn eigen doel en bijhorende aanpak. Voor een succesvol project in Logistiek, Productie of Supply Chain heeft VAViA de aanpak en hulpmiddelen beschikbaar. Graag vertellen wij in een kort kennismakingsgesprek meer over de projecten die wij hebben mogen uitvoeren. Of kijk in onze agenda voor andere manieren om met ons kennis te maken.

Wilt u zelf berekenen welke besparing er mogelijk is in uw logistieke operatie en supply chain, gebruik dan deze calculator.