Logistieke healthcheck levert direct bruikbare resultaten

Uw Supply Chain / Logistiek is cruciaal voor u en uw organisatie. En logistiek is hectisch dus tijd en ruimte om verbeterplannen te maken en te realiseren is vaak lastig.

Via de logistieke healthcheck weet u binnen 5 dagen hoe uw logistieke operatie er voor staat en welke verbetermogelijkheden er zijn. We beoordelen de kritische succesfactoren die uw supply chain strategie succesvol maken.

Aanpak Logistieke Healthcheck

We toetsen de supply chain consequenties van uw bedrijfsstrategie door uw organisatie te scannen o.a. op 10 aspecten zoals medewerkers, leiding,cultuur, processen en systemen (zie afbeelding).

Kern is dat er naar 10 onderdelen afzonderlijk gekeken wordt en dat er een integrale kijk plaatsvindt. De Logistieke Healthcheck richt zich op zowel de harde als zachte aspecten. De healthcheck kijkt niet alleen naar de dagelijkse operationele activiteiten maar ook naar de kennis en vaardigheden om succesvol te kunnen veranderen.

Logistieke healthcheck VAViA

Dit doen we door relevante documenten door te nemen en door met sleutelfiguren in uw organisatie te spreken. Wij bekijken uw processen en de inrichting van uw operatie.

Resultaat Logistieke Healthcheck

De verkregen informatie verrijken we met de kennis die we hebben verkregen bij andere logistieke organisaties. We leveren een helder plan op hoe eventuele verbeter-mogelijkheden te realiseren zijn en wat de kosten en baten zijn.

Wij kijken onder andere vanuit een Lean-prespectief naar uw operatie. Wij geloven in ‘continue verbeteren’, omdat de weg van meerdere maar kleine verbeteracties tot blijvend resultaat leidt en het de medewerkers betrekt en ontwikkelt.

Wanneer is de Logistieke Healthcheck interessant?

1. U heeft het idee dat er meer mogelijk is met uw huidige supply chain organisatie / logistieke afdeling
2. U wenst een betere samenwerking met in- en verkoop
3. U wenst een optimale aansluiting op de bedrijfsstrategie
4. U wilt weten hoe uw logistieke organisatie presteert ten opzichte van andere (vergelijkbare) logistieke organisaties
5. U wilt niet elk jaar een nieuwe kostenbesparing doorvoeren
6. U wilt weten welke aanvullende Value Added Logistics u kunt leveren

Download resultaten Logistieke Healthcheck

U kunt hier de resultaten downloaden van een supply chain healthcheck die wij hebben uitgevoerd.

Rapport Logistieke Healthcheck

Rapport Logistieke Healthcheck

138 downloads

Klik hier voor Rapport Logistieke Healthcheck

Aanvullende informatie over de Logistiek Healthcheck

Als u onderstaande gegevens invult sturen wij u aanvullende informatie over de Logistieke Healthcheck.

Analyse logistieke processen

Deskundig, objectief, helder en in korte tijd beschikbaar. De Logistieke Healthcheck levert ook u de inzichten om verder te werken aan een optimale logistieke operatie en supply chain organisatie.

Klanten waarderen onze aanpak gemiddeld met een 8,7. Meer informatie over onze klanten en de resultaten vindt u hier.

Resultaten VAViA