Lean overzicht

Lean wordt al snel gezien als een middel om overtollige activiteiten uit te bannen en kosten te reduceren. Dat kan, maar zo is Lean niet bedoeld.

Lean is een filosofie plus een set van hulpmiddelen. Lean gaat over het respecteren van mensen. Lean is gericht op lange termijn. Lean heeft ook impact op de stijl van leidinggeven, want Lean is o.a. gericht op het opbouwen van deskundigheid van medewerkers.

De filosofie is gebaseerd op 5 Lean principes. Voldoen aan de eisen en wensen van de klant en streven naar Perfectie zijn voor de beginnende Lean-lezer de meeste herkenbare.Lean 5 principes

Om het overzicht volledig te maken (maar wel wat complexer) is hierna het House of Toyota opgenomen. In deze Lean Wiki komen alle onderdelen van dit House of Toyota aan bod.

Lean House of Toyota

Lean kent zijn oorspong in de productie omgeving van Toyota, maar heeft ondertussen ook zijn waarde bewezen in de Zorg, bij Overheid, Gemeente en Financiele bedrijven.
Wellicht heeft u Lean in 1 adem gehoord met Six Sigma. Formeel zijn dat 2 aparte benaderingen, waarbij Six Sigma sterk gebaseerd is op de rekenkundige en statistische kant. Soms zie je ze samen en soms apart.

Lean Wiki

Deze Lean Wiki bevat veel informatie over Lean als filosofie en informatie over de beschikbare tools / hulpmiddelen. Plus hoe je een Lean verbeterproject aanpakt. Kortom een interessante Lean kennisbank.

Lean Leiderschap en Teamontwikkeling

Een succesvol Lean traject is veel meer dan het hanteren van een set van tools zoals 5S, one piece flow, etc. Het gaat ook over kennis van verandermanagement, leiderschap en hoe teamontwikkeling plaatsvindt.

Lean leiderschap teamontwikkeling