Verbeterproject Logistiek ERIKS

verbeterproject logistiek ERIKS
Klant ERIKS
Plaats Alkmaar
Scope Of Work Productiviteit, Orde en Netheid en Veiligheid
Periode juni 2013 - januari 2014

Project gegevens

       

1. BEREIKTE RESULTATEN

>  De Orde, Netheid en Veiligheid is zichtbaar toegenomen

>  De productiviteit is verbeterd

>  Misverstanden en ergernissen zijn uitgesproken en opgelost

Waardering rol VAViA door klant: 8,4

Verbeterproject Logistiek ERIKS Alkmaar

De ERIKS-groep heeft wereldwijd 450 vestigingen in 27 landen op 4 continenten en realiseert een omzet van ruim 1,7 miljard euro met zo’n 7.000 medewerkers.

In Alkmaar staat 1 van de magazijnen van ERIKS. In Alkmaar beschikt het magazijn over ongeveer 75.000 locaties en dagelijks worden ongeveer 4.000 orderregels, 1000 inkomende regels plus diverse V.A.L. door ongeveer 100 medewerkers verwerkt. Zodanig dat er weinig klachten zijn en de leverbetrouwbaarheid zeer hoog is.

Toch wilde de logistiek manager een verbetertraject starten om de prima prestaties te behouden en uit te bouwen.

Situatie schets

Via gesprekken met medewerkers, meewerkend-voormannen en teamleiders werden een groot aantal mogelijke verbeterpunten verzameld. Een selectie hieruit:

 1. in de gangpaden liggen regelmatig spullen die nog ingeruimd moeten worden (inefficiënt en onveilig)
 2. de ene ploeg pauzeert langer dan de andere
 3. niet iedereen draagt de verplichte bedrijfskleding
 4. niet iedereen houdt zich aan de regels voor telefoongebruik
 5. we horen weinig
 6. de samenwerking kan beter
 7. Beter luisteren naar medewerkers die met vragen of ideeen komen. Daar ligt de kennis
 8. Ik hoop dat er een keer wat mee gedaan wordt, de meeste onderzoeken lopen op niets uit
 9. etc

Deze schets is vervolgens gepresenteerd aan alle teamleiders, meewerkend-voormannen en management, met als belangrijkste vraag in welke mate ze dit beeld herkennen. En dat antwoord was “ja”. De volgende vraag is natuurlijk of ze dit zo willen houden en dat antwoord was “nee”. Door de groep in kleinere groepjes te verdelen is elke groep gaan bepalen welke punten van de lijst (het waren er ongeveer 30) als eerste aangepakt moesten worden. Hierdoor wordt het de verbeterlijst van de groep.  De groep koos voor de volgende onderdelen:
a. zorgen dat de halregels nageleefd worden
b. zorgen dat de rolverdeling tussen teamleiders en meewerkend-voormannen duidelijk wordt
c. zorgen dat er beter gecommuniceerd wordt (m.n. door het werkoverleg nieuw leven in te blazen)

Het fundament

Geen spannende en complexe zaken, maar wel noodzakelijk om een fundament voor de andere verbeteracties te leggen. De aanpak was om kleine stappen te zetten en dat uit te bouwen. Een ander onderdeel van de aanpak was om ons te richten op de medewerkers die willen met de gedachte dat medewerkers die niet willen vanzelf gaan aansluiten. En dat laatste gebeurde ook.

Volgende stap

In ongeveer 3 maanden tijd zijn de genoemde 3 verbeteracties succesvol uitgevoerd en konden de volgende 3 verbeteracties beginnen. Hierbij wilden we de kennis en kunde van de medewerkers gebruiken. Niet alleen bij het bedenken van verbeteracties maar juist ook bij de uitvoering. De volgende 3 verbeteracties zijn benoemd:

a. doorstroom X-gebied verbeteren (was bottleneck in de doorstroom naar expeditie)
b. Kwaliteitscontrole processen versnellen (met name door betere afstemming met Inkoop in geval van afkeur van goederen)
c. Ruimte optimaliseren, zodat er geen spullen in gangpaden staan en de doorstroom soepeler verloopt.

Het project “Ruimte”

Het verbeterproject Ruimte sprak qua aanpak bij de medewerkers het meeste aan. Want iedereen (alle 100) mocht meedoen. Ruim 30 medewerkers kwamen de eerste bijeenkomst opdagen (let wel: bij de allereerste verkennende gesprekken meldden diverse medewerkers niet te willen meedenken omdat leiding toch niets doet met hun suggesties…). Ook hier werden vele verbetersuggesties aangedragen en is stap voor stap ruimte in het magazijn gevonden (zonder kostbare uitbreidingen). Prachtig was om te zien dat enkele medewerkers van verschillende teams elkaar af en toe aankeken en zich afvroegen “waarom doe we dit al jaren zo, terwijl we nu zien hoe simpel het is om het sneller te kunnen doen”.

Bereikte resultaten verbeterproject ERIKS

De kern van het verbetertraject was zorgen voor meer Orde, Netheid en Veiligheid, Prettiger werken en toename in Productiviteit.

De Orde, Netheid en Veiligheid is zichtbaar toegenomen

Prettiger werken is ook toegenomen. Misverstanden en ergernissen zijn uitgesproken en opgelost; er wordt weer samen gelachen en belangstellend naar elkaar geluisterd, ook bij het koffieapparaat. Medewerkers herinneren elkaar aan afspraken, en iedereen helpt elkaar: er wordt weer samengewerkt !

De nulmeting (naar o.a. tevredenheid en vertrouwen) is via de SuccesGPS gedaan in oktober 2013 en die meting zal in mei 2014 herhaald worden om te zien hoe we op de zachte aspecten verbeterd zijn.

De productiviteit is verbeterd. Dit blijkt onder andere uit:

 1. de efficiency-performance is in een aantal gebieden blijvend toegenomen (soms met 10%): de afstemming en doorstroming is sterk verbeterd en de ophoping van werkzaamheden wordt gelijk teruggedrongen
 2. medewerkers worden goed uitgeleend aan andere afdelingen waardoor de doorstroming sterk verbeterd is. Waar 10 man voorheen meestal met overwerk nog een half uur de laatste orders moesten afmaken en versturen, kunnen ze nu ’s avonds op tijd stoppen, en dat terwijl ze meer werkaanbod hebben  .
 3. omdat medewerkers betrokken zijn zullen er de komende periode meerdere initiatieven gestart worden die tot verdere verbetering van de prestaties gaan leiden.

Elke 2 weken zaten alle meewerkend-voormannen, teamleiders en manager 2 uur “om de tafel”. Praten over wat goed ging, wat beter moest, maar vooral van elkaar leren en elkaar stimuleren.  De Meewerkend voormannen begrijpen nu veel beter wat belangrijk is, en stemmen overdag veel meer met elkaar af.  En dit overleg vindt nog steeds plaats.

Ander groot winstpunt is dat de teamleiders en manager meer tijd kunnen besteden aan tactische en strategische verbetertrajecten. Ook is er meer tijd om samen met Inkoop en Verkoop na te denken over nieuwe vormen van Value Added Logistics.

In deze opdracht hebben we o.a. de volgende methodes en modellen gebruikt

Logistieke Healthcheck

7-stappen Veranderaanpak

WWK-model

Lean

Team ontwikkeling

OCAI Cultuurdiagnose

SuccesGPS

Besparingspotentieel

Betrokkenheidsmodel

Met de Logistieke Healthcheck kijken we naar 10 onderdelen die van belang zijn voor een succesvolle logistieke en supply chain organisatie. Klik voor meer informatie

Onze beproefde 7-stappen aanpak voor succesvolle verbeterprojecten is mede gebaseerd op het werk van John Kotter. Klik voor meer informatie

Met het Weten / Willen / Kunnen model wordt duidelijk in welke mate er draagvlak, weerstand en veranderbereidheid is. Klik voor meer informatie

Lean als filosofie om maximale klantwaarde te bieden is extra krachtig door de grote hoeveelheid tools.

Via een uitgekiende vragenlijst wordt achterhaald hoe effectief het team is en waar teamontwikkeling noodzakelijk is

Met behulp van de gevalideerde vragenlijst van Quinn & Cameron wordt helder wat de huidige en gewenste cultuur is

Via de vragenlijst van de SuccesGPS wordt duidelijk hoe medewerkers tegen het verbeterproject aankijken en kunnen aanvullende acties benoemd worden om de kans op een succesvol verbeterproject te vergroten. Klik hier voor informatie

Aan de hand van diverse kenmerken (o.a. aantal medewerkers, ziekteverzuim, klanttevredenheid, tevredenheid medewerkers) wordt berekend wat de mogelijke productiviteitsverbetering is en die besparing wordt uitgedrukt in euro’s

Betrokken medewerkers zorgen voor meer bedrijfsrendement, maar o.a. ook voor minder ziekte, hogere klanttevredenheid. Bekijk hier het volledige overzicht van de voordelen van betrokken medewerkers

Logistiek project

Elk logistiek project heeft zijn eigen doel en bijhorende aanpak. Voor een succesvol project in Logistiek, Productie of Supply Chain heeft VAViA de aanpak en hulpmiddelen beschikbaar. Graag vertellen wij in een kort kennismakingsgesprek meer over de projecten die wij hebben mogen uitvoeren. Of kijk in onze agenda voor andere manieren om met ons kennis te maken.

Wilt u zelf berekenen welke besparing er mogelijk is in uw logistieke operatie en supply chain, gebruik dan deze calculator.