Verbeterproject Van Echtelt Metaal

verbeterproject Van Echtelt
Klant Van Echtelt Metaal
Plaats Wijk bij Duurstede
Scope Of Work Verbeterproject
Periode 2011

Project gegevens

Waardering rol VAViA door klant: 8,2

Al 100 jaar staat de naam Van Echtelt voor ervaring, vakmanschap en kwaliteit. Als specialist in metaal- en staalconstructiewerk levert Van Echtelt Metaal al het denkbare metaalconstructiewerk voor de woning- en utiliteitsbouw, de agrarische sector, en al het denkbare renovatiewerk.

Situatie

Het vakmanschap in de metaalconstructie is duidelijk te merken. Maar de gewenste interne verbeteringen (verlagen ziekteverzuim, verantwoording lager, minder fouten, lagere voorraad) kwamen niet echt van de grond met als vermoedelijke oorzaak geringere betrokkenheid.

Bereikt resultaat verbeterproject Van Echtelt

Na een inventarisatie bij alle medewerkers werd duidelijk dat de noodzaak tot verbetering bij iedereen werd ervaren maar dat er geen gemeenschappelijk beeld was hoe de huidige situatie te doorbreken was. Door met een subgroep aan de slag te gaan, zijn kleine verbeteracties gedefinieerd en stap voor stap opgepakt. Langzaam verbeterde de situatie (lager ziekteverzuim, lagere voorraad en minder fouten) en ontstond er vertrouwen. De nieuwe situatie geeft de directie de ruimte en tijd om zich meer met klanten bezig te houden.

In 2008 won Van Echtelt Metaal B.V. de Nationale Staalprijs 2008 voor het innovatieve Restaurant & Informatiecentrum havenpost, Utrecht.

 

In deze opdracht hebben we o.a. de volgende methodes en modellen gebruikt

WWK-model

Team ontwikkeling

Betrokkenheidsmodel

Met het Weten / Willen / Kunnen model wordt duidelijk in welke mate er draagvlak, weerstand en veranderbereidheid is. Klik voor meer informatie

Via een uitgekiende vragenlijst wordt achterhaald hoe effectief het team is en waar teamontwikkeling noodzakelijk is

Betrokken medewerkers zorgen voor meer bedrijfsrendement, maar o.a. ook voor minder ziekte, hogere klanttevredenheid. Bekijk hier het volledige overzicht van de voordelen van betrokken medewerkers