Lean transformatie Robidus

Lean transformatie robidus
Klant Robidus
Plaats Zaandam
Scope Of Work Lean transformatie
Periode mei 2016 - augustus 2017

Project gegevens

1. BEREIKTE RESULTATEN

> Processen gestroomlijnd

> Medewerkers zijn in staat om verspillingen te herkennen en weg te nemen

> Ruim 100 verbeteringen doorgevoerd 

Waardering volgens de klant: 9,0

Robidus is een mooi Hollands bedrijf dat in de afgelopen jaren sterk gegroeid is als gevolg van hun succesvolle proposities. Voor grote werkgevers beperkt Robidus de risico’s van verzuim, Ziektewet, WIA en WW door optimale benutting van de wettelijke regelingen én het sturen op inzetbaarheid. Bij Robidus zijn ongeveer 300 medewerkers actief.

2. Situatie

Als gevolg van de groei en de daarbij horende nieuwe klanten en dienstverlening moest er meer nadruk komen op operationele stabiliteit en is Lean gekozen als middel om beter in control te komen en om de kennis en kunde van medewerkers te benutten zodat het proces van continu verbeteren op gang komt.

3. Aanpak verbeterproject 

In gesprek met leiding en enkele medewerkers is een beeld gevormd van de huidige en gewenste situatie.

Vrij snel is een zogenaamde dagstart geïntroduceerd om de communicatie verbeteren.

Je hebt veel structuur aangebracht in ons team. We hebben nu dagelijks een dagstart, gebruiken de whiteboards goed, meer mensen denken na of iets een verspilling is of niet en de processen zijn beter in kaart gebracht. Ik vind dat je open, gedreven en laagdrempelig bent, wat heel fijn werken is. Je staat open voor ieder zijn mening en doet hier ook echt wat mee en je neemt het serieus. Daarnaast wil je graag succes behalen en hier doe je dan ook veel voor. Ik vind het (en ik weet collega’s van toen ook) erg prettig dat je laagdrempelig bent en dat iedereen met alles naar je toe kan komen, ook voor zaken waarmee jij niks kon doen.

 

Nadat het proces van verbeteren bij het eerste team op gang was gekomen (3 maanden) zijn vervolgens ook de andere 8 teams geholpen. Lean kennis is opgedaan, dagstarts zijn ook daar geïntroduceerd en medewerkers en leiding is ondersteund in het succesvolle realiseren van verbeteracties (Kaizen)

In deze opdracht hebben we o.a. de volgende methodes en modellen gebruikt

7-stappen Veranderaanpak

WWK-model

Lean

Betrokkenheidsmodel

Onze beproefde 7-stappen aanpak voor succesvolle verbeterprojecten is mede gebaseerd op het werk van John Kotter. Klik voor meer informatie

Met het Weten / Willen / Kunnen model wordt duidelijk in welke mate er draagvlak, weerstand en veranderbereidheid is. Klik voor meer informatie

Lean als filosofie om maximale klantwaarde te bieden is extra krachtig door de grote hoeveelheid Lean tools.

Betrokken medewerkers zorgen voor meer bedrijfsrendement, maar o.a. ook voor minder ziekte, hogere klanttevredenheid. Bekijk hier het volledige overzicht van de voordelen van betrokken medewerkers

Elk project heeft zijn eigen doel en bijhorende aanpak. Voor een succesvol project in Logistiek, Productie of Supply Chain heeft VAViA de aanpak en hulpmiddelen beschikbaar. Graag vertellen wij in een kort kennismakingsgesprek meer over de projecten die wij hebben mogen uitvoeren. Of kijk in onze agenda voor andere manieren om met ons kennis te maken.

Wilt u zelf berekenen welke besparing er mogelijk is in uw logistieke operatie en supply chain, gebruik dan deze calculator.