Verbeterproject Sluis Vleeswaren

verbeterproject Sluis Vleeswaren
Klant Sluis Vleeswaren
Plaats Maarssen
Scope Of Work Verbeterproject
Periode 2013

Project gegevens

1. BEREIKTE RESULTATEN

>  Nieuwe organisatie structuur

>  Benutten van de individuele kwaliteiten

>  Klaar voor verdere groei

Sinds 1994 bouwt Nico Sluis aan zijn bedrijf Sluisvleeswaren. Ondertussen met ongeveer 15 medewerkers in zijn eigen fabriek in Maarssen

Nico Sluis Vleeswaren is een ambitieus en succesvol bedrijf. Door de mogelijkheden in de markt en de bewezen kwaliteit van de vleeswaren waren de ambities groot maar de structuur van de organisatie zat in de weg.

Groeien betekent ruimte in het pand en dat had Nico al gedaan. Nu was zijn organisatie aan de beurt. Welke structuur was nodig voor de toekomst en wie paste daar bij? En hoe gaan we dat regelen? Met behoud van kwaliteit, want Sluisvleeswaren staat voor moderne ambacht.

Bereikte resultaten verbeterproject Sluis Vleeswaren

Door in gesprek te komen met de leiding is een organisatiestructuur bedacht die de volgende stap in de groei mogelijk moet maken. Mede door deze gesprekken kregen coördinerende medewerkers ook een goed beeld welke rol het beste bij hun paste en zo ontstond op een bijna natuurlijke manier de nieuwe structuur en werkwijze. De groei zet zich ondertussen door en de organisatie kan dit aan. Kwaliteit blijft voorop staan.

In deze opdracht hebben we o.a. de volgende methodes en modellen gebruikt

WWK-model

Team ontwikkeling

OCAI Cultuurdiagnose

Met het Weten / Willen / Kunnen model wordt duidelijk in welke mate er draagvlak, weerstand en veranderbereidheid is. Klik voor meer informatie

Via een uitgekiende vragenlijst wordt achterhaald hoe effectief het team is en waar teamontwikkeling noodzakelijk is

Met behulp van de gevalideerde vragenlijst van Quinn & Cameron wordt helder wat de huidige en gewenste cultuur is