Diverse opdrachten CB Logistics

Opdracht CB logistiek
Klant CB (voormalig Centraal Boekhuis)
Plaats Culemborg
Scope Of Work advies
Periode 2013 - 2016

Project gegevens

CB Logistics is het voormalig Centraal Boekhuis waar ruim 600 professionals dagelijks logistieke werkzaamheden uitvoeren voor Media en voor Fashion en Healthcare opdrachtgevers.

Voor CB hebben wij al enkele opdrachten mogen vervullen, zoals:

1. Onderzoek naar Flexibel Roosteren en dan met name welke behoefte hiervoor is bij medewerkers.

2. Advisering en begeleiding over de invoering van Lean. Gericht op welke verandering dit te weeg brengt en hoe hier succesvol op in te spelen. Tevens hoe de kennis en kunde van medewerkers gebruikt kan worden om te werken aan ‘continu verbeteren’ als middel om de verwachtingen van klanten waar te maken.

In deze opdrachten hebben we o.a. de volgende methodes en modellen gebruikt

Logistieke Healthcheck

WWK-model

Lean

Team ontwikkeling

Betrokkenheidsmodel

Met de Logistieke Healthcheck kijken we naar 10 onderdelen die van belang zijn voor een succesvolle logistieke en supply chain organisatie. Klik voor meer informatie

Met het Weten / Willen / Kunnen model wordt duidelijk in welke mate er draagvlak, weerstand en veranderbereidheid is. Klik voor meer informatie

Lean als filosofie om maximale klantwaarde te bieden is extra krachtig door de grote hoeveelheid tools.

Via een uitgekiende vragenlijst wordt achterhaald hoe effectief het team is en waar teamontwikkeling noodzakelijk is

Betrokken medewerkers zorgen voor meer bedrijfsrendement, maar o.a. ook voor minder ziekte, hogere klanttevredenheid. Bekijk hier het volledige overzicht van de voordelen van betrokken medewerkers