Teamontwikkeling, de weg naar succes

Binnen een organisatie zijn meerdere mensen werkzaam en dat betekent dat er samengewerkt moet worden. En dat is niet voor iedereen even makkelijk.

Veelal kent een organisatie een structuur met afdelingen en teams en vindt de samenwerking binnen een afdeling of team plaats. Om de kwaliteit van het werk te vergroten of de productiviteit te verbeteren kan een medewerker zich ontwikkelen, bijvoorbeeld via een opleiding of training. Als groep zal ook ontwikkeling moeten plaatsvinden en dan praten we over teamontwikkeling.

Teamontwikkeling, hoe doe je dat

Om te bepalen hoe je als team kan ontwikkelen is het van belang om te weten waar je als team staat  en waar je naar toe wil, kortom wat het doel is. Klik hier voor meer informatie om een teamanalyse te doen.

“Geen mens is perfect, een team kan dat zijn”. Een mooie uitspraak die typeert dat je elkaars kwaliteiten nodig hebt om succesvol te zijn. Maar dan moet je wel weten wat die kwaliteiten zijn. Klik hier voor meer informatie over de diverse teamrollen volgens Belbin

Een team ontwikkelt zich in fases. Een beginnend of junior team acteert anders dan een ervaren en senior team. Klik hier voor meer informatie over de diverse fases van teams.

Conflicten zijn wellicht niet leuk, maar kunnen wel nuttig zijn. Een conflict maakt duidelijk waar iemand voor staat en wat hij/zij belangrijk vindt. Het aangaan van de discussie (een welles / nietus gesprek) is niet de oplossing. Beter is om goed naar elkaars achtergronden en gedachtes te luisteren en op te zoeken waar raakvlakken liggen. Meer informatie is via deze link te verkrijgen.

Teamontwikkeling Succesvolle teams

4 onderdelen voor Succesvolle teams

Wanneer is teamontwikkeling interessant

Teamontwikkeling is interessant wanneer de prestaties onvoldoende zijn of het idee bestaat dat de prestaties beter kunnen. Of wanneer de samenwerking / communicatie in het team of met andere teams niet soepel verloopt. Maar ook wanneer het team erg afhankelijk is van de leidinggevende of besluiten maar heel traag genomen worden.

Door helder te krijgen wat de klant verwacht, wat het doel van het team is en de teamleden elkaars kwaliteiten kennen wordt al een belangrijke eerste stap in teamontwikkeling gezet. Vaardigheden als communicatie en feedback geven (en krijgen) zijn veelal de vaardigheden die ontwikkeld moeten worden. Een goede structuur, nuttig werkoverleg en elkaars verwachtingen kennen zorgen voor een goed presterend team waar met plezier gewerkt wordt.

Schatgraven

Teamontwikkeling is een belangrijk onderdeel van organisatieontwikkeling. Hoe goed de individuele medewerkers ook zijn, zonder samenwerking wordt het potentieel van alle betrokkenen niet volledig benut.

Teamontwikkeling, alertheid en wendbaarheid

De dagelijkse prestaties van een team, zoals productiviteit en kwaliteit, zijn sterk afhankelijk van de samenwerking en de individuele kwaliteiten. Doel, structuur en communicatie zijn belangrijke parameters hiervoor. Maar in de huidige dynamische, volatiele en complexe omgeving waarin teams opereren gaat het ook om alertheid en wendbaarheid.

Alertheid is gericht op het signaleren van kansen en wellicht bedreigingen. Dat kan zijn binnen het eigen bedrijf en buiten het bedrijf. Wat doen klanten en concurrenten? Wat betekent nieuwe wet- en regelgeving? Wat zijn technologische (ICT) ontwikkelingen die we kunnen gebruiken?

Als die alertheid voldoende is gaat het om het vertalen naar nieuwe werkwijze. Die wendbaarheid of flexibiliteit is noodzakelijk om continue aan te blijven sluiten bij de veranderende marktomstandigheden. Succesvolle teams zijn hier toe in staat.

Hoe scoort jouw team ?