Teamanalyse, de weg naar succes

In het artikel over teamontwikkeling hebben we aangegeven waarom er teams zijn en wat het belang van teamontwikkeling is. Door een teamanalyse uit te voeren krijg je inzicht waar het team staat en welke stappen nodig zijn om de gewenste doelen te realiseren.

Wat maakt teams succesvol ?

Uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat teams effectiever zijn naarmate:

  • er meer stabiele en hechte relaties tussen de teamleden zijn
  • er meer onderling vertrouwen tussen teamleden is
  • teamleden beter in staat zijn elkaar feedback te geven
  • teamleden beter zicht hebben op elkaars competenties en hiermee rekening houden bij de verdeling van de werkzaamheden

Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt onder andere dat:

  • de kwaliteit van het werk stijgt en het ziekteverzuim daalt als een team in staat is om externe feedback – van klanten – te organiseren
  • de kosten dalen als teamleden daadwerkelijk worden betrokken bij de besluitvorming
  • teamontwikkeling in het algemeen ertoe leidt dat de mensen met meer plezier hun werk doen

Organisaties en dus teams hebben steeds meer envaker te maken met complexe veranderingen. Mede daarom moet een team in staat zijn veranderingen te kunnen signaleren (alertheid) en in staat zijn hierop te anticiperen (wendbaarheid). Voor succesvolle veranderingen gelden 10 randvoorwaarden.

Vragenlijst teamanalyse en teamontwikkeling

Om te achterhalen hoe een team scoort op de diverse aspecten die bepalend zijn voor een succesvol team is een handige vragenlijst beschikbaar.

Die vragenlijst bestaat uit 40 vragen, die via Internet in 10 minuten te beantwoorden zijn. Op hoofdlijnen gaat deze vragenlijst in op de volgende 4 onderdelen van succesvolle teams:

1. Waarom zijn we hier als team, wat is ons doel en voor wie doen ons werk

2. hoe zijn wij gestructureerd

3. in welke mate zijn wij alert en kijken / luisteren wij naar wat er om ons heen plaatsvindt

4. in welke mate zijn wij wendbaar en succesvol; kunnen wij ons aanpassen aan de veranderingen om ons heen

Teamontwikkeling Succesvolle teams

Resultaat vragenlijst teamontwikkeling

Via deze vragenlijst is te bepalen in welke fase van teamontwikkeling het team zich bevindt. En welke acties nodig zijn om het gewenste doel te bereiken.

Door de antwoorden met de teamleden te bespreken komen zaken ter sprake die veelal niet aan bod komen. Verdieping en inzicht dus zodat gezamenlijk de juiste acties bepaald kunnen worden. Sommige teams gebruiken de antwoorden op de vragenlijst om een onderwerp te kiezen waar ze komende periode aan gaan werken. Dit kan onderhoud of ontwikkeling genoemd worden.

Bij herhaling van de meting via deze vragenlijst kan bepaald worden in welke mate het team zich heeft ontwikkeld.

Voorbeeld rapportage analyse teamontwikkeling

teamontwikkeling rapportage