10 tips voor succesvolle veranderingen

De getallen kennen we ondertussen: 30% van de organisatieveranderingen slaagt.

Onderstaand 10 bewezen kritische succesfactoren voor veranderingen binnen organisatie

10 tips voor succesvolle veranderingen

1Maak duidelijk waarom de verandering nodig is
2Maak duidelijk wat de ambitie is, beter nog zorg dat je gezamenlijk deze ambitie formuleert. Deze ambitie, dit doel zal moeten werken als een magneet; het zal energie-gevend moeten zijn en ja het mag uitdagend en spannend zijn
3Betrek zoveel mogelijk medewerkers; beter nog zorg dat ze mede-eigenaar van de verandering zijn
4Boek succes, hoe klein dan ook. Dat zorgt voor vertrouwen en creeert (meer) betrokkenheid. Iedereen wil onderdeel zijn van een succesvol team
5Zet kleine stappen; te groot schrikt af en is vaak te moeilijk
6Wees als manager een voorbeeld. Stel dat de verandering tot doel heeft klantgerichter te werken, zet dan niet je auto op de klanten-parkeerplaats (niet lachen maar het gebeurt)
7Communiceer, communiceer, communiceer. Luister en vertel. Ga de dialoog aan en niet in discussie.
8Zie de verandering als een leertraject. Fouten maken mag. Accepteer dat je 3 stappen vooruit doet en 1 terug.
9Meet vooruitgang niet alleen af aan de harde aspecten (zoals kosten, omzet, kwaliteit etc) maar ook aan de zachte aspecten (plezier, vertrouwen, betrokkenheid)
10Bied kaders waarin mensen aan de slag mogen. Faciliteer en stimuleer in plaats van controleren en sturen. Loslaten dus.

Deze kritische succesfactoren voor veranderingen zijn opgenomen in het voorbeeld verandermanagementplan.

Belangrijk is ook om inzicht te hebben hoe het verandertraject ervoor staat. Wie zijn de belanghebbende en hoe ervaren zij het traject? Via dit instrument meet je eenvoudig de status van het veranderproject.

Door: