Kernkwadrant en kernkwaliteiten

Het kernkwadrant is een model dat persoonlijke eigenschappen, leerpunten en gevoeligheden in kaart brengt. Het model is ontworpen rondom de begrippen kernkwaliteit, valkuil, allergie en uitdaging. In het kwadrant wordt de onderlinge samenhang zichtbaar.

Bij teamontwikkeling, trainingen, personal coaching en zelfanalyse wordt dit model veel gebruikt. Het is een hulpmiddel voor zelfinzicht, het definiëren van ontwikkelpunten en het analyseren en bespreekbaar maken van problemen in interactie.

Het kernkwadrant is opgesteld door Daniel Ofman en wordt ook wel het kwadrant van Ofman genoemd.

VAViA is gecertificeerd Kernkwadrant trainer.
Kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten als basis voor een succesvol verbeterproject

In een project maar ook in de lijn, worden ambitieuze doelen met plezier en blijvend succesvol gerealiseerd als de betrokkenen worden aangesproken op hun kwaliteiten (de eigenschappen waarin ze van nature goed zijn) maar ook worden uitgedaagd op onderwerpen waarvoor ze hun comfortzone moeten verlaten.

Om dit op een opitmale manier te doen is het goed te weten wat iemands (kern)kwaliteiten en uitdagingen zijn. Met behulp van de Kernkwadranten van Ofman kunnen beiden per individu inzichtelijk gemaakt worden.

De (project)leidinggevende kan met dit inzicht zijn (project)medewerker gerichter in zetten, aanspreken en helpen bij zijn ontwikkeling. Daarnaast is het een goed hulpmiddel om op teamniveau inzicht te krijgen in ieders kwaliteiten/valkuilen en uitdagingen/allergieën waardoor de groep een team kan worden.

De (project)medewerker wordt zich met dit inzicht meer bewust van zijn eigen kwaliteiten en de omstandigheden waarin deze het best benut worden, maar ook waar zijn uitdagingen en ontwikkelingskansen liggen.

Het kernkwadrant van Ofman draait om vier termen: kernkwaliteit, valkuil, allergie en uitdaging. Dit zijn alle vier karaktereigenschappen of kwaliteiten en het model beschrijft hun onderlinge samenhang.

Kernkwaliteit

Dit zijn eigenschappen die tot de kern van een persoon horen. Het zijn de specifieke eigenschappen die een persoon kenmerken. In tegenstelling tot vaardigheden die aangeleerd zijn, zijn kernkwaliteiten dus aangeboren eigenschappen.

Voorbeeld van een kernkwadrant voorbeeld kernkwadrant

Valkuil / Vervorming

Iedereen heeft een aantal van deze kwaliteiten, maar sommige van deze kernkwaliteiten zijn zo sterk aanwezig dat ze juist een valkuil worden.

Uitdaging

De uitdaging is dus een karaktereigenschap die het tegenovergestelde is van iemands valkuil. Deze kwaliteit is een goede aanvulling op iemands kernkwaliteit.

Allergie

Wanneer een ander doorschiet in een van zijn kernkwaliteiten, dan kan dat bij andere personen wrevel opwekken. De allergie is dus datgene dat iemand met een bepaalde kernkwaliteit als lastig ervaart. Daarnaast is deze allergie een doorgeschoten vorm van de uitdaging: impulsiviteit is immers ook doorgeschoten daadkracht. Je kunt daarom veel leren over jezelf wanneer je je aan bepaalde mensen ergert.

In onze opdrachten maken wij regelmatig gebruik van de Kernkwadranten om zo het beste uit mensen, teams en organisaties te halen. VAVIA is gecertificeerd Kernkwadrant trainer.

Wat zij jouw kwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen?