Benutten van het Coimbee-effect

U heeft op deze web-pagina vragen beantwoord met als resultaat een score die aangeeft dat uw organisatie nog niet klaar is voor het Coimbee-effect.

Hierna geven we aan wat u kunt doen om wel het Coimbee-effect te kunnen benutten en wat dat effect is.

Het Coimbee-effect

Continu Verbeteren heeft als doel om ‘elke dag’ beter te kunnen presteren zodat maximale waarde aan de klant wordt geleverd. Hoe gaat niet om harder werken maar om slimmer werken. Het gaat om het reduceren van onnodige werkzaamheden die geen waarde in de ogen van de klant hebben. Met als resultaat: lagere kosten, hogere kwaliteit en kortere doorlooptijd.

Het Coimbee-effect treedt op bij organisaties die meer dan een half jaar met continu verbeteren bezig zijn. Die al ervaring hebben met het bedenken wat beter kan en ook al diverse verbeteringen hebben gerealiseerd. Na een periode van succes, veelal als gevolg van makkelijk te realiseren verbeteringen (‘quick wins’ en ‘laag hangend fruit’) ontstaat er stagnatie. Door gebruik te maken van de Coimbee Toolbox wordt deze stagnatie voorkomen dan wel doorbroken. Het Coimbee-effect zorgt voor een positieve impuls van het continu verbeteren traject. Dit gebeurt door het volgende:

  1. via de Coimbee Toolbox vindt een eenvoudige en transparante vastlegging van verbeter-ideeen plaats. Medewerkers voelen zich gehoord en betrokken. Continu Verbeteren wordt zichtbaar.
  2. managers / teamleiders worden adequaat ondersteund om verbeterteams te begeleiden. Verbeteringen worden succesvoller.
  3. verbeteren wordt routine en dus een gewoonte en daardoor ontstaat een een cultuur van continu verbeteren
  4. door de eenvoud van en ingebouwde intelligentie in de Toolbox is de benodigde overhead om continu te verbeteren, tot een minimum beperkt.

Voorwaarden om het Coimbee-effect te benutten

VAViA heeft in de afgelopen jaren veel bedrijven ondersteund met continu verbeter trajecten. Uit onze praktijk zijn ‘voorwaarden’ duidelijk geworden om het Coimbee-effect te kunnen benutten. Dit zijn onder andere:

  1. draagvlak vanuit directie / MT
  2. coachende kwaliteiten van managers / teamleiders
  3. medewerkers krijgen tijd/ruimte voor het realiseren van verbeteringen en worden hiertoe gestimuleerd
  4. een cultuur waarin fouten gezien worden als mogelijkheden tot verbetering
  5. een duidelijke relatie van verbeteringen met de strategische bedrijfsdoelstellingen
  6. een helder proces en aanpak van continu verbeteren, zodat iedereen weet wat verwacht wordt

Klik hier voor meer informatie over de voordelen van de Coimbee Toolbox.

Graag helpen wij ook uw organisatie met Continu Verbeteren en het Coimbee-effect te benutten.