Change audit: objectieve blik op uw veranderprogramma

Een objectieve blik van buiten houdt het veranderprogramma van een organisatie op koers. Doen we de goede dingen en doen we die goed? VAViA  biedt hiervoor de change audit aan: een reflectie die de kracht van uw veranderprogramma vergroot.

Om het lezen te vergemakkelijken:

Voor veranderteams

Als veranderteam in een bedrijf of organisatie heeft u misschien de behoefte om een buitenstaander naar de voortgang van uw programma te laten kijken. Uw programma kan vermoedelijk effectiever. U wilt fouten voorkomen. Misschien ervaart u belemmeringen. U wilt een goed oordeel, zonder dat er een zwaar onderzoek aan te pas komt. Dan is de change audit de oplossing voor u.

Audit in één dag

In de change audit bekijken we de voortgang van uw veranderprogrammaDe audit duurt één dag. Daarin kijken we naar het verandervraagstuk van uw organisatie en de achtergronden ervan. We kijken naar de veranderactiviteiten en de historie: wat is er in het verleden wel en niet gebeurd om de verandering te realiseren? Wat is er gelukt en wat niet? Passen de activiteiten bij de gekozen strategie? We zoeken naar antwoorden op deze vragen door gesprekken met sleutelpersonen in uw organisatie en door relevante documenten te raadplegen. Zodra we een beeld hebben, gaan we met het veranderteam aan de slag. Soms doen we observaties op de werkplek of lopen we mee in het werk.

Uw resultaat

Het resultaat van de change audit is een kritische reflectie. Een beeld van de stand van zaken. Vaak is dat een welkome verfrissing. Onze ervaring is dat energie soms weglekt omdat er teveel prioriteiten zijn en teveel activiteiten worden gestapeld. Wij helpen u te focussen op hefboomactiviteiten waarmee u met minimale inspanning een maximaal effect realiseert. U krijgt concrete handvatten om uw veranderprogramma met nieuwe kracht voort te zetten.

Kosten

De kosten voor een change audit bedragen circa €2.900,–. U ontvangt vooraf een gespecificeerde offerte op maat.