Het Schatgravers-collectief

Vanaf het begin werken wij aan een collectief van Schatgravers. Wat ons bindt in dit collectief, is de ambitie om mensen, teams en organisaties  in hun kracht te zetten. Deze gedachte zetten we zelf ook in bij het werken met dit collectief. Hoewel we allemaal schatgraven, hebben we allemaal onze unieke accenten. Accenten als inspirerend leiderschap, effectieve teams en organisatieontwikkeling.

We zijn vanuit vrijheid verbonden in de zin van samen schatgraven in opdrachten, maar ook samen optrekken in het verder ontwikkelen van het schatgravers gedachtegoed.

Het Schatgravers-collectief bestaat uit de volgende mensen en organisaties van waaruit zij werken:


Jaco van der Schoor, Inge Smak-Smulders zetten Mensen in Bedrijf door het creëren van effectieve teams.

 Annemarieke Nagel en Hans Heyda zijn B-dare, de uitvinders en inspirators van de Essenties van  Leiderschap.

 

Chris Boogert is Schatgraver van het eerste uur.