Hoe goed is jouw manager Tips

Hoe goed jij jouw manager vindt heeft te maken met de kwaliteiten van jouw manager. Maar heeft ook te maken met jouw  verwachtingen van hem (of haar).

Doel

Jouw manager hoort er voor te zorgen dat jouw team, afdeling of bedrijf de juiste doelen (visie, ambitie)) benoemt en zorgt dat die gehaald worden. De eerste vraag is dus zijn die doelen voldoende bekend en helder bij jou en jouw manager? Met andere woorden weet jij wat van jou verwacht wordt?

Feedback

De volgende vraag is of jouw manager je stimuleert en motiveert om het beste uit je te halen. Geeft hij tijdig feedback? Gaat die feedback over wat beter moet of krijg je ook complimenten?betrokken medewerkers

Ruimte, vertrouwen

Om optimaal te presteren heb je kaders nodig, maar binnen die kaders moet er voldoende ruimte zijn. Teveel controle is niet goed. Heeft hij voldoende vertrouwen in jou en zichzelf? Zorgt hij zo dat jij je betrokken voelt en eigenaarschap kan vertonen?
Is hij consequent of zwalkt hij soms. Is hij te vertrouwen, komt hij zijn afspraken na? Weet hij waar jij goed en minder goed in bent? Kent hij jouw ambities en in welke mate ondersteunt hij die? Zorgt hij ervoor dat successen gevierd worden?

Vernieuwing

Het dagelijkse werk moet af, maar daarnaast moet er nagedacht worden hoe zaken beter kunnen. Noem het verbetering of vernieuwing. Hoeveel ruimte is daar voor? Welke mogelijkheden geeft jouw manager je daarin? Betrekt hij je? Of bedenkt hij het alleen en vertelt dan wat jij moet doen?

Hoe goed is jouw manager: Tips

  1. Vertel hem wat je van hem vindt. Ook hij wil complimenten en feedback, doe dat dan ook;
  2. Een manager vindt het leuk als je meedenkt. Misschien heb je dat al eens gedaan en er niets meer van vernomen, blijf het toch doen, want daarmee komt je bedrijf verder;
  3. Verras hem, door eerder klaar te zijn, net een stapje extra te doen. Wees pro-actief en denk mee;
  4. Bereid je voor op werkoverleg, stel vragen, wees actief en wees niet achterdochtig;
  5. Probeer verder te kijken dan je feitelijke opdracht of werk. Neem contact op met andere afdelingen die met de resultaten van jouw werk aan de slag gaan of benader de afdeling die jij nodig hebt om jouw werk te doen. Bespreek gezamenlijk wat beter kan. Houd voor ogen wat de klant van jullie bedrijf wil.
  6. Ja, deze tips vergen mogelijk wat moed en lef van jou kant. Probeer het met tact maar uit en zie wat werkt.

Bekijk hier de scores van alle andere deelnemers aan de test.

Wist je dat er een School voor Leidinggeven in Logistiek en Productie is?

Jouw manager bepaalt voor een groot deel jouw plezier in het werk. En jouw plezier is bepalend of jij optimaal presteert doordat je het beste uit jezelf haalt. Deze 3 aspecten hangen dus nauw met elkaar samen.

Wellicht haal je inspiratie uit onderstaande clip over Motivatie. Of klik hier om andere clips uit onze verzameling te bekijken. Of klik hier voor 1 van de artikelen op onze website over succesvolle organisaties.