Human Performance Context scan (HPC)

De HPC wordt gebruikt om zowel prestatie, motivatie als beleving (meer plezier, minder stress) in organisaties te verbeteren.

Wat de HPC uniek maakt is de mogelijkheid om op individueel niveau terug te koppelen. De individuele HPC rapportage geeft de medewerker meer inzicht in de eigen situatie en praktische aanwijzingen hoe die te verbeteren. Deze rapportage wordt daarom ook vaak gebruikt in coaching trajecten.

Hoe werkt het?

Uit wetenschappelijk onderzoek weten we welke omstandigheden (Context) bepalend zijn voor het functioneren van mensen (Human Performance). De HPC brengt deze omstandigheden in kaart, en maakt onderscheid tussen kunnen en willen. Met behulp van de inzichten die dit oplevert is het mogelijk gericht te werken aan verbeteringen. Wat de HPC vooral uniek maakt is de mogelijkheid om op individueel niveau terug te koppelen. De individuele rapportage ondersteunt de medewerker om voor zichzelf verbeteringen te realiseren.

In de HPC worden drie onderwerpen beschreven
• Werkbeleving;
• Prestatiecontext
• Motivatiecontext.

Werkbeleving

Medewerkers die bijvoorbeeld veel stress of verveling ervaren, functioneren ook minder optimaal. Beleving is een afspiegeling van hoe optimaal mensen functioneren. Om inzicht te krijgen hoe optimaal medewerkers functioneren, worden in de HPC verschillende aspecten van werkbeleving in kaart gebracht. Op basis van dit inzicht kunnen risico’s worden ingeschat en prioriteiten bepaald.

Prestatiecontext (‘kunnen’)

Dit zijn de omstandigheden die bepalen of de medewerker een goede prestatie kan neerzetten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verhouding tussen uitdagingen en vaardigheden, de aanwezigheid van heldere doelen en de kwaliteit van feedback. Hoe deze prestatiecontext is ingevuld is tevens bepalend voor werkbeleving.

Motivatiecontext (‘willen’)

Dit zijn omstandigheden die bepalend zijn voor motivatie en commitment van medewerkers. Het gaat dan bijvoorbeeld om de mate waarin medewerkers zich kunnen ontplooien en de wijze waarop mensen samenwerken binnen de organisatie. Wanneer deze omstandigheden goed zijn ingevuld is er een hoge inzet en betrokkenheid.

De HPC is ontwikkeld door psycholoog Max Wildschut. Meer informatie over de Human Performance Contextscan vind je op zijn website www.flowq.nl/hpc

De voordelen van de HPC

• Meetbaar: de HPC geeft kwantitatieve data die gebruikt kan worden om verbeterprocessen te managen.
• Praktisch: bevindingen kunnen worden vertaald naar praktische interventies.
• Maximale betrokkenheid: rapportage op individueel niveau betrekt iedereen bij veranderingen.
• Schaalbaar: het onderzoek kan bij elke omvang van organisatie worden ingezet. Rapportages kunnen inzicht geven op verschillende niveaus (team, afdeling, organisatieonderdeel).
De HPC is een voorspeller van de kans op stress en ziekteverzuim.

Wilt u een HPC onderzoek laten uitvoeren in uw organisatie, neemt u dan contact met ons op.