Interventie – Anders kijken

Een interventie is een actieve, bewuste en geplande ingreep in een groep (of individu) om het functioneren van de groep (of individu) te verbeteren.

Een interventie kan gericht zijn op de dagelijkse operationele activiteiten of onderdeel uitmaken van een verandertraject. In dat laatste geval is er veelal een veranderaanpak, veranderplan met als onderdeel een interventieplan (niet te verwarren met een communicatieplan dat gaat over het veranderproject).

Klik hier voor een overzicht van interventies

Anders kijken – interventie

Situatie:Een magazijn heeft veel retouren en kan dit probleem al enkele jaren niet oplossen. Geschatte kosten op jaarbasis 300.000 euro. Meerdere pogingen zijn ondernomen en de energie en tijd ontbreekt om dit probleem op te lossen.

Gekozen interventie:Einstein formuleerde: “Je kunt een probleem niet oplossen binnen het referentiekader waarin het ontstaan is.” Onze eigen kennis staat ons soms in de weg om nieuwe oplossingen te vinden. Een oplossing is het toevoegen van nieuwe kennis door iemand aan de groep toe te voegen. Hiermee zorg je voor diversiteit en ontstaan er andere (nieuwe) invalshoeken.
In de geschetste situatie is dat ook gedaan, door “alle” mogelijk betrokkenen bij dit vraagstuk aan tafel te krijgen en er voor te zorgen dat iedereen zijn/haar beeld van de situatie ging delen. Binnen 1 uur was het duidelijk: men hield het probleem zelf in stand. Concreet: de chauffeur komt bij een klant en de klant vertelt welke spullen retour moeten (de chauffeur voelt dat de klant zijn magazijn heeft opgeruimd en de overbodige spullen retour wil sturen en geld terug wil krijgen). De chauffeur doet dit ondertussen braaf want de verkoper gaat toch door de knieen als de klant hem belt. De inkoper weet van niets, de magazijnman ergert zich kapot en de administratie denkt “Wat doen we veel credit-facturen”. Een aanpassing in deleverings-voorwaarden, plus een rechte rug van de verkoper en na wat oefenen (lees vertrouwen krijgen) was het probleem snel opgelost.
Kortom: anders kijken door diversiteit aan te brengen en de dialoog met elkaar op te zoeken.

Varianten om anders te kijken zijn: mystery guest, gastspreker.