Interventie – De kamer van de manager

Een interventie is een actieve, bewuste en geplande ingreep in een groep (of individu) om het functioneren van de groep (of individu) te verbeteren.

Een interventie kan gericht zijn op de dagelijkse operationele activiteiten of onderdeel uitmaken van een verandertraject. In dat laatste geval is er veelal een veranderaanpak, veranderplan met als onderdeel een interventieplan (niet te verwarren met een communicatieplan dat gaat over het veranderproject).

Klik hier voor een overzicht van interventies

De kamer van de manager – interventie

Situatie: De manager van de afdeling Sales en Support is gedreven, houdt er van dat afspraken worden nagekomen. Doordat hij tussen zijn medewerkers zit, ziet en hoort veel. Te veel in onze optiek. Te veel want hij bemoeit zich vaak met het werk van medewerkers waardoor de zelfstandigheid en het werkplezier in gedrang komt.

De rest van het MT zit een verdieping hoger en het contact met het MT is minder frequent. Omdat onderdeel van het totale verandertraject is dat medewerkers meer verantwoording moeten pakken, moet leiding meer loslaten. En leiding moet zich meer met tactische en strategische vraagstukken bezighouden (wat ze niet gewend waren)

Gekozen interventie: Met de manager besproken wat de voor- en nadelen van zijn huidige werkplek zijn. Dit inzicht gebruikt om te komen tot de stap om gefaseerd (zodat hij en de medewerkers konden wennen) naar de andere verdieping te gaan. Na 2 maanden was de definitieve plek de andere verdieping.

Situatie: De logistiek manager zit in een ruimte die bereikt wordt via de ruimte van de teamleiders en 8 andere medewerkers. Iemand die een gesprek met de logistiek manager wil zal eerst ongeveer 8 mensen moeten begroeten (en die hebben allemaal de onuitgesproken vraag “wat gaat hij / zij doen?”) alvorens bij de logistiek manager te komen.

Een ander punt is dat de logistiek manager meer contact wil met de werkvloer. En medewerkers vragen zich af wat de logistiek manager doet.

Gekozen interventie: Bewust gemaakt van de huidige situatie en gekeken naar alternatieven. Daar er (nog?) geen makkelijke oplossing voorhanden is, wil de logistiek manager de situatie zo laten. Kortom wordt vervolgd (d.d. juni 2013)