Interventie – Open Space

Een interventie is een actieve, bewuste en geplande ingreep in een groep (of individu) om het functioneren van de groep (of individu) te verbeteren.

Een interventie kan gericht zijn op de dagelijkse operationele activiteiten of onderdeel uitmaken van een verandertraject. In dat laatste geval is er veelal een veranderaanpak, veranderplan met als onderdeel een interventieplan (niet te verwarren met een communicatieplan dat gaat over het veranderproject).

Klik hier voor een overzicht van interventies

Open Space – interventie

Situatie: Een adviesbureau ontwikkelt zich snel qua groei en wil de ideeen en kennis van al haar 30 medewerkers gebruiken om een gezamenlijke toekomst te bepalen inclusief bijhorend aktieplan.

Gekozen interventie: Open Space Technology (OST) is een werkvorm voor grotere groepen. De methode is zeer effectief in het werken met groepen van ca 10-1000 personen met vraagstellingen die complex en toekomstgericht.

In OST zijn er vier principes:

  1. De deelnemers zijn de juiste personen
  2. Wat er gebeurt, is het enige dat kan gebeuren
  3. Het begint wanneer het begint
  4. Als het voorbij is, is het voorbij

– en ÈÈn wet, de Wet van de Twee Voeten:

Als een deelnemers zich in een situatie bevindt waarin hij niets leert, niet geinspireerd wordt, en evenmin het gesprek een betere richting kan geven, is hij verplicht zijn twee voeten te gebruiken om naar een productiever gesprek te gaan.

Deze wet heeft onder meer tot gevolg, dat deelnemers die zichzelf graag horen praten, na 10 minuten alleen zijn – de anderen zijn vertrokken – , en dat de minder produktieve discussies snel eindigen.

Geschiedenis

Harrison Owen kreeg het idee voor de methode na een conferentie, waar de deelnemers – hoewel zij tevreden waren – vonden dat het beste onderdeel van de conferentie de koffiepauze was geweest ! De echt belangrijke onderwerpen hadden zij tussendoor besproken, en vaak met veel meer enthousiasme dan tijdens het officiele programma.

Maar waaraan is eigenlijk het succes van de koffiepauze te danken ? Je praat over die dingen waarover je graag wilt praten, met de mensen met wie je wilt praten, en zolang als het nog interessant genoeg is ……… Open Space is dan ook een methode waarin de koffiepauze centraal staat – met behulp van een krachtige struktuur en enkele eenvoudige principes is de koffiepauze geperfectioneerd, ook om op een gezamenlijk resultaat uit te kunnen komen.

OST is een methode die de kennis en ervaringen van deelnemers mobiliseert en waarmee grote groepen komplexe problemen in 1-3 dagen kunnen oplossen: Èn dag voor een oplossing in grote lijn, 2-3 wanneer een volledig uitgewerkt, gekordineerd en realistisch aktieplan de doelstelling is.

Voor meer informatie zie: http://www.openspaceworld.org/dutch/