Interventie – Ren je rot

Een interventie is een actieve, bewuste en geplande ingreep in een groep (of individu) om het functioneren van de groep (of individu) te verbeteren.

Een interventie kan gericht zijn op de dagelijkse operationele activiteiten of onderdeel uitmaken van een verandertraject. In dat laatste geval is er veelal een veranderaanpak, veranderplan met als onderdeel een interventieplan (niet te verwarren met een communicatieplan dat gaat over het veranderproject).

Klik hier voor een overzicht van interventies

Ren je rot – interventie

Situatie: Het verandertraject loopt al enige tijd. Het betreft de invoering van nieuwe werkprocessen en volledig nieuw computer-systeem. Medewerkers hebben wel iets gehoord maar weten nog weinig van het waarom en wat van de nieuwe situatie. De invoering is over 2,5 maand.

Gekozen interventie: In aansluiting op een al geplande bijeenkomst met de hele afdeling (150 man) hebben we in groepen van 3 het al oude spel van Martin Brozius gespeeld “Ren je rot”.
Door vragen te stellen die gerelateerd zijn aan de nieuwe situatie is spelenderwijs informatie overgedragen. Maar er gebeurt meer, want doordat er 3 plekken waren waar de deelnemers naar toe moesten lopen (of rennen) werd ook duidelijk wat de beleving was. En door aan de deelnemers gerichte vragen te stellen werd ook informatie ingewonnen, die gebruikt werd voor vervolg-interventies.

Het spel duurde 20 minuten. Zorg voor een leuke aankleding, muziek en gegarandeerd succes. Maak niet te veel vragen en ook niet te moeilijk. Zorg dat je in gesprek komt en dat de groep elkaar beinvloedt.

Veel succes.