Interventie – Soft shoe shuffle

Een interventie is een actieve, bewuste en geplande ingreep in een groep (of individu) om het functioneren van de groep (of individu) te verbeteren.

Een interventie kan gericht zijn op de dagelijkse operationele activiteiten of onderdeel uitmaken van een verandertraject. In dat laatste geval is er veelal een veranderaanpak, veranderplan met als onderdeel een interventieplan (niet te verwarren met een communicatieplan dat gaat over het veranderproject).

Klik hier voor een overzicht van interventies

Soft shoe shuffle – interventie

Situatie: Een groep van 14 medewerkers is onderdeel van een trainings-programma en er spelen een aantal issues. Zoals te laat komen, niet goed voorbereid zijn. Het traject duurt een jaar en na 3 maanden vindt een team-coachings bijeenkomst plaats waar gereflecteerd wordt. Het gesprek gaat tussen enkele deelnemers en krijgt lastig vorm.

Gekozen interventie: Via de Soft Shoe Shuffle wordt de dynamiek en energie in de gehele groep aangewend. De Soft Shoe Shuffle in het kort:

  1. Begin met iedereen in een kring.
  2. Introduceer het onderwerp of de vraag.
  3. Iedereen kan naar voren stappen en maak een statement een oordeel of overtuiging. Iedereen laat dan zien waar ze “staan” door ofwel dichter bij of verder te gaan staan van de persoon die sprak.
  4. Het onderwerp of de vraag zal gaandeweg verscherpen en/of veranderen. De groep komt fysiek in beweging, maar ook mentaal. Duidelijk wordt welke onderwerpen relevant zijn en wat een ieders mening is.