Lean verspillingen reduceren

Een belangrijk onderdeel van Lean is om verspillingen weg te nemen. Het doel is om een efficient proces te hebben en alleen die dingen te doen waar de klant om vraagt.

Het bewust worden bij medewerkers en management dat er sprake is van verspilling is vaak al een belangrijke ‘eye-opener’. Het herkennen van de verspillingen is dan de volgende stap om vervolgens de verspillingen weg te nemen of te reduceren.

Lean verspillingen

Traditioneel kent Lean 7 soorten verspillingen, samengevat in het woord “TIMWOOD”, dat de beginletters bevat van de 7 soorten verspilling: Transport, Inventory, Motion, Waiting, Overprocessing, Overproduction, Defects.

Tegenwoording wordt ook Talent in dit rijtje genoemd.

Lean verspillingen

Verspillingen Muda Mura en Muri

In lean woorden 3 categorieen verspillingen gehanteerd:

1. Muda 

Elke activiteit die beslag legt op resources, maar geen enkele waarde toevoegt (volgens de klant). Zie bovenstaande 8 verspillingen.

2. Mura 

Ongelijkheden binnen een voortbrengingsproces wordt Mura genoemd. Variatie.

3. Muri 

Er is sprake van Muri wanneer er boven een machine of mancapaciteit geproduceerd wordt.

Lean verspillingen reduceren aanpak

Vanuit de Lean principes is een gedegen aanpak

  1. breng klant waarden in kaart
  2. beschrijf de huidige en gewenste situatie met behulp van Value Stream Map (VSM)
  3. creeer Flow
  4. creeer Pull
  5. streef naar Perfectie

Lean 5 principes

 

Een andere aanpak is om met de teamleden het volgende te doen

  1. leg uit welke soorten verspilling (waste) er zijn
  2. bereid een korte film voor van het dagelijkse werk of ga kijken bij het dagelijkse werk van het team
  3. laat ze benoemen welke verspillingen ze zien en of die weggenomen kunnen worden
  4. doe dit stap voor stap, het hoeft niet in 1 keer perfect.

Stap 2 kan nog iets uitgebreider door te meten hoe het werk verloopt, bijvoorbeeld hoe lang ergens op gewacht wordt, hoeveel meters er gelopen wordt, hoeveel fouten er gemaakt worden, etc. Dit kan je beschrijven middels een Lean hulpmiddel genaamd Standard Work Combination Table.

Lean ervaring VAViA

VAViA heeft Lean kennis en ervaring beschikbaar. Diverse bedrijven hebben wij begeleid bij de invoering en het gebruik van Lean. In onze visie is Lean een middel, een filosofie en een prachtige set van middelen. Maar voor een succesvol Lean traject gaat het ook om leiderschap, teamontwikkeling en om verandermanagement vaardigheden. VAVIA biedt u Lean, leiderschap, teamontwikkeling en verandermanagement vaardigheden. In een vrijblijvend gesprek vertellen wij u graag meer over onze aanpak en resultaten.

Lean toolbox

Bent u op zoek naar een praktische set van diverse Lean hulpmiddelen (tools) ? Bekijk dan onze Lean Toolbox.

De Lean Toolbox bestaat onder andere uit de volgende documenten die u zelf kunt aanpassen:

1. Value Stream Map (powerpoint)

2. KANO diagram (powerpoint) om wensen van de klant te inventariseren

3. A3 formulier (powerpoint) om verbetervoorstellen te vervaardigen

4. Opsporen van waste (verspillingen) (powerpoint)