Delegeren

De voordelen van delegeren zijn duidelijk: jij houdt tijd over voor belangrijkere zaken en je medewerkers ontwikkelen zich. Toch blijkt dat delegeren stukken beter kan.

Wat is delegeren

Bij delegeren geef je taken (met middelen en bevoegdheden) aan anderen, terwijl jezelf (eind)verantwoordelijk blijft voor het eindresultaat.

Het belang van delegeren

Als leidinggevende ben je eindverantwoordelijk maar je kan niet alles zelf doen. Enerzijds omdat jij niet de tijd er voor hebt. Maar ook omdat jouw medewerkers beter zijn op deelgebieden. Delegeren is hier het antwoord, maar is voor veel leidinggevenden een lastige taak.

delegeren meer productivitiet

delegeren meer productivitiet

Waarom WEL delegeren

1. je houdt tijd over voor andere (belangrijkere) zaken

2. jij bent niet altijd de meest geschikte persoon voor de taak, m.a.w. anderen zijn beter voor deze taak

3. delegeren zorgt voor gemotiveerde, betrokken medewerkers en het helpt medewerkers zich te ontwikkelen

Waarom veel managers vinden dat ze bepaalde taken NIET moeten delegeren

1. “ik doe het zelf sneller en beter”

2. “ik heb niemand aan wie ik kan delegeren”

3. “mijn medewerkers zijn al heel druk”

4. “als ik delegeer dan is mijn toegevoegde waarde wellicht gering”

5. “ik weet zelf nog niet hoe het werkt”

6. ‘het kost me teveel tijd om anderen uit te leggen wat de bedoeling is”

Natuurlijk kunnen alle bovenstaande bewering om niet te delegeren waar zijn, maar besef dat je dan wel een probleem binnen je team of bedrijf hebt! Maar eerlijk gezegd het probleem ligt vaker bij jezelf. Durf jij te vertrouwen op je medewerkers? Durf je ruimte en kaders te geven? Durf je los te laten?

Kijk eens alsvolgt naar delegeren: door de juiste criteria te stellen waaraan de taak en het resultaat van de taak, moeten voldoen houd je controle op de taak. Dit zou jou voldoende vertrouwen moeten geven.

De moeilijkheid is dan wel om de juiste criteria te stellen en te formuleren. Veelal is dit lastig omdat criteria soms zo vanzelfsprekend voor jou zijn, maar ook omdat je het soms zelf nog niet exact weet.

Delegeren betekent ook dat je explicieter je medewerkers helpt bij hun ontwikkeling. Met andere woorden, je gaat ze coachen.

Hier vind je een handig stappenplan om te leren delegeren.

Door: