Logistiek manager

Veranderingen in de logistiek zullen complexer worden. De rol van de logistiek manager en het middenkader zijn cruciaal voor succesvolle veranderingen.

Logistiek is belangrijk voor Nederland. Niet alleen omdat er ruim 800.000 mensen in actief zijn, maar ook omdat veel andere sectoren afhankelijk zijn van de logistieke dienstverlening.

De logistiek, door de Nederlandse overheid aangewezen als één van de topsectoren waarin Nederland wil excelleren, is voortdurende in beweging en blijft voortdurend ontwikkelen. “Verandering is de enige constante”. Processen, systemen en vooral de kwaliteit van leiding zijn aan verandering onderhevig.

logistiek manager

Logistiek manager en onze klanten

Logistieke klanten waar wij voor werken zijn onder andere NSK-EDC, DFDS, Hartsant, Eriks, Flora Holland, CB-Logistics, Horticoop, Elspec, Nippon Express.

Op onze website staan onder andere cases van NSK-EDC en DFDS beschreven.

Regelmatig publiceren we op www.logistiek.nl waar veel logistieke managers en medewerkers kennis en inspiratie halen.

Ook organiseren we bedrijfsbezoeken en workshops, klik hier voor meer informatie.

Een volledig overzicht van onze klanten, vindt u hier.