Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Hoe medewerkers hun werk ervaren is belangrijke input voor een verbetertraject. Om deze input te krijgen voeren (indien niet aanwezig) wij als onderdeel van het vormgeven van het verandertraject regelmatig een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO): Vragen

 • In welke mate is de medewerker tevreden.
 • Welke ontwikkelmogelijkheden ziet hij/zij
 • De kwaliteit van leidinggeven
 • In welke word gebruik gemaakt van zijn/haar kennis en vaardigheden
 • De ruimte om mee te denken en werken aan verbeteringen
 • De relatie met collega’s
 • De mate van veiligheid
 • etcmedewerkerstevredenheidsonderzoek

MTO: Soorten

Via een vragenlijst kunnen klanten anoniem antwoord geven op de vooraf gedefinieerde vragen. Een efficiënte manier indien er veel medewerkers betrokken zijn. De andere vorm is via een gesprek, op basis van vooraf gedefinieerde vragen. Voordeel hiervan is dat dieper op antwoorden ingegaan kan worden en dat veelal rijkere informatie verkregen wordt.

MTO: aanpak

De aanpak van het medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit de volgende stappen

 1. bepalen van het exacte doel, doelgroep en formuleren uitgangspunten
 2. ontwerpen van de vragenlijsten (op basis van onze standaardvragenlijst)
 3. interviews e/o enquete (via eigen tools) uitvoeren
 4. analyse
 5. rapportage en acties bepalen / uitvoeren

Het spreekt voor zich dat het achterhalen van hoe medewerkers “in hun vel zitten” in feite een dagelijkse activiteit is en dus niet alleen tijdens een MTO moet plaatsvinden. En een MTO is een middel en geen doel op zich, kortom na uitvoering van een MTO is er een vervolgactie.