Overzicht veranderstrategieen

Bron Veranderstrategie
Divers Organizational Transformation Organizational Development
Weick & Quinn (1999) Episodic / planned change Continous / emergent change
Beer & Nohria (2000) Theorie E Theorie O
Boonstra (2000) Ontwerpen Ontwikkelen
Chin & Benne (1970) machts-dwang empirisch-rationeel ruil-beloning normatief re-educatief
Van der Zee (1995) directief diffusie interactie ontwikkeling
Berenschot, Ten Have (1999) intervenieren transformeren implementeren vernieuwen
Huy (2001) commanding engineering teaching socializing
Reistma (2003) directief tell & sell onderhandelend ontwikkelend
Caluwe (2002) geeldruk blauwdruk rooddruk groendruk witdruk
Boonstra (2004) doorduwen verhuizen onderhandelen trekken ontdekken

VAViA gaat uit van aanwezige talenten die benut en ontwikkeld worden in verander- en verbetertrajecten. Dit noemen wij Schatgraven. Via het 7-stappenmodel worden de beoogde doelen bereikt en wordt gezorgd voor een blijvende verandering.

Onze inspiratiebronnen zijn prof. L. de Caluwe (Veranderkleuren), prof. T. Homan (Organisatie dynamica), Goldratt (Theory of Constraints) en prof. H. Volberda (Sociale Innovatie).