Realiseren van een succesvolle verandering

Als directeur / manager gaat u een verbetertraject starten of bent u reeds gestart. U heeft voldoende tijd en kennis om dit traject zelf tot een succesvol resultaat te brengen. Of overweegt u gebruik te maken van specialisten zodat succes gegarandeerd kan worden?

Realiseren van een succesvolle verandering: Hoe pakken wij dat aan?

Onze aanpak is gebaseerd op de volgende ervaringen:
1. Een verandering is duurzaam succesvol als de betrokkenen zich eigenaar voelen van de verandering.
2. Door het vaak verborgen talent binnen de organisatie te benutten en te ontwikkelen wordt het verandertraject niet alleen succesvoller maar ook goedkoper. Wij noemen dit Schatgraven.
3. Succes zorgt voor vertrouwen en dat zorgt weer voor succes. Vandaar dat wij bij voorkeur zorgen voor korte verbetercycli in plaats van een langdurig programma met een ‘big bang’ oplevering. “Vandaag is anders”.
4. Plezier in het werk zorgt voor betere prestaties.

Onze veranderaanpak is gericht op het betrekken van mensen. Door mensen een wenkend perspectief, verantwoordelijkheid en ruimte te geven worden mensen uitgedaagd om hun talenten te benutten waardoor ze schitterende prestaties leveren.

Via ons 7 stappenmodel zorgen wij keer op keer voor een succesvolle verandering.

realiseren van een succesvolle verandering

Een praktijkvoorbeeld is hier in detail beschreven.

Klik voor een overzicht van

  1. de resultaten die wij geboekt hebben,
  2. onze klanten
  3. onze cases.

Onze toegevoegde waarde

Organisaties kiezen voor VAViA omdat directie/management beseft dat zij zelf ook een onderdeel van de verandering zijn. En omdat ze onderkennen dat ze te weinig tijd voor of ervaring met verandertrajecten hebben. En ze ervaren de toegevoegde waarde van de aanjaagfunctie van een extra partij als prettig.
VAViA kijkt onbevangen naar talent van medewerkers en leiding met als doel deze talenten te benutten en te ontwikkelen in het verandertraject.

Het betrekken van objectieve buitenstaanders is een teken dat het verandertraject belangrijk is. En het blijkt dat de VAViA adviseurs kunnen zorgen voor vertrouwen waardoor in een korte tijd zeer veel informatie beschikbaar is zodat het verandertraject optimaal ingericht kan worden.

De volgende stap

Wenst u meer informatie hoe wij zorgen voor een succesvolle verandering? Vul dan onderstaande gegevens in en wij nemen contact met u op: