Ruzie met een collega

Ruzie met een collega? 8 uur per dag, 5 dagen per week samenwerken met collega’s die je niet hebt uitgekozen. Dat gaat dus wel eens mis. Het blijkt dat de zwaarte van het werk, of je salaris niet de redenen zijn om op je werk af te knappen. Maar het zijn de collega’s die zorgen voor conflicten of ruzie.

Herken jij dit?

De muziek staat te hard. De plant tussen jullie in stond er eerst niet. Koffiehalen is er niet meer bij. In de kantine is er geen plaats voor je vrij. Allemaal voorbeelden van ruzie.

Maar ook het niet nakomen van afspraken of je negeren tijdens werkoverleg zijn voorbeelden van ruzie met een collega. En soms is het openlijker en daardoor duidelijk: je collega zegt gewoon dat hij/zij je niet leuk vindt.

Oorzaak

Natuurlijk kan je niet met iedereen bevriend zijn en hoeven je collega’s niet op je verjaardag te komen.

Een oorzaak kan gewoonweg pech zijn. Andere mogelijke oorzaken kunnen zijn

1. streven jullie wel hetzelfde doel na. Dit lijkt een open deur, maar al te vaak blijken er verschillende belangen te zijn.

2. besef dat niemand perfect is en dat een team perfect kan zijn. Het is voor een team goed om de verschillen van elkaar goed te kennen en te accepteren. Dat zorgt voor een sterk team

Gevolgen

Het gevolg van ruzie is een onprettige werksfeer. En dat is mild uitgedrukt. Maar ook de productiviteit en kwaliteit lijdt daaronder.

Ergernissen, ruzies en ziekteverzuim zijn (in deze volgorde) nauw met elkaar verbonden. Conflicten op het werk leiden naar schatting tot zeventig- tot honderdduizend ziekmeldingen per jaar.

Ruzie met een collega oplossen

Kijk eerst eens naar jezelf. Bedenk om te beginnen waarom je zo allergisch reageert. Waaróm stoort het gedrag je eigenlijk zo? Het is heel gemakkelijk om van de ander te zeggen dat hij niet deugt. Inzicht in jouw kwaliteiten en allergieën kan je krijgen door te werken met Kernkwadranten

Het mooiste is om het probleem met elkaar te bespreken maar dat is een lastige. Goed werkoverleg zal ruzies voorkomen danwel tijdig signaleren.

Schakel een andere collega of bekende in om de situatie te bespreken en om advies te vragen.

Wie na de nodige introspectie vindt dat er aan de collega toch echt iets mankeert, moet de kwestie voorleggen aan de leidinggevende. Een werkgever moet er nl. voor zorgen dat er een normale werksfeer is, dat kan je afleiden uit de wet op het pesten en het welzijn op het werk. Dus moet hij ook optreden als die normale werksfeer in het gedrang komt.

ruzie met een collega

Hoera, een conflict

In het boek ‘Hoera, een conflict’ van Jaco van Schoor wordt zelfs een lans gebroken voor ruziemaken. “Als managers het bedrijfsresultaat écht willen verbeteren, dan moeten zij conflicten in het team juist stimuleren. Op deze manier wordt de dialoog op gang gebracht en zijn de verhoudingen binnen het team duidelijk. De ontplooiing, creativiteit en inventiviteit van de individuele teamleden krijgt een stimulans en het bedrijfsresultaat verbetert.” Van dezelfde auteur is recent het boek Teams van de Toekomst verschenen.