Stappenplan verbeterproject

Stappenplan verbeterproject

Veranderen betreft het zorgen dat de huidige situatie verbetert. Kortweg “van A naar B”stappenplan verbeterproject

Of het gaat om kosten besparingen, kwaliteit verbetering, betere samenwerking, dat maakt niet uit. De onderdelen van elke verandering zijn processen, systemen en organisatie. Waarbij organisatie een verzamelnaam is voor structuur, functies, rollen, gedrag, cultuur.

Veranderen is succesvol als er betrokkenheid en eigenaarschap is. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door een bewezen veranderproces en aanpak, zoals weergegeven in het volgend figuur  (meer informatie op 7 stappenplan verbeterproject).

Betrokkenheid bij en eigenaarschap voor de verandering

Naast een bewezen stappenplan wordt veranderen succesvol met blijvend (duurzaam) resultaat als de betrokkenen zich eigenaar voelen van de verandering.

Het creëren van eigenaarschap wordt voor een groot gedeelte bepaald door een juiste invulling van de dimensies ‘weten, willen en kunnen’. Medewerkers en leiding zijn bereid te veranderen en eigenaarschap te tonen voor de verandering als ze ‘weten’ wat de verandering betekent, als ze de verandering ‘willen’ en als ze de verandering en de nieuwe manier van werken aan ‘kunnen’.

‘Weten’ doordat de noodzaak duidelijk is, wat het doel (het ‘wenkende perspectief’) is en wat dit voor je dagelijkse werk betekent. (‘what is in it for me’)

‘Willen’ doordat ze betrokken zijn bij de verandering, vertrouwen hebben in een goed vervolg en gemotiveerd zijn om daar actief aan met plezier en trots aan bij te dragen.

weerstand medewerkers

‘Kunnen’ doordat hun kennis en ervaring in overeenstemming zijn of worden gebracht met de nieuwe eisen en ze de tijd en middelen krijgen die nodig zijn om op de nieuwe manier te kunnen werken. ‘Kunnen’ heeft niet alleen betrekking op de situatie na de verandering maar ook kundig zijn de verandering zelf te organiseren en te leiden.

Zoals de figuur laat zien, zijn de dimensie weten, willen en kunnen met elkaar verbonden en beïnvloeden ze elkaar.
Door op een goede manier met deze dimensies om te gaan verschuift de wijze waarop betrokkenen zich opstellen ten opzichte van de verandering van toeschouwer (of mogelijk zelfs tegenstander!) naar eigenaar.

Onze visie op succesvol veranderen

  1. Aandacht voor de menselijke kant is cruciaal
  2. Plezier in het werk en Betrokkenheid zorgen voor resultaat (Value Profit Chain Harvard)
  3. Medewerkers betrekken zorgt voor betrokkenheid
  4. Weten, Willen en Kunnen stimuleren betrokkenheid bij en mede-eigenaarschap van de verandering
  5. Integrale benadering van Proces / Organisatie / Systemen
  6. Voorbeeldgedrag van management: what they see is what you get!
  7. Leiderschap van de opdrachtgever en van het veranderteam is een kritische succesfactor
  8. Een project is een perfecte gelegenheid voor talent-ontwikkeling, wij noemen dat Schatgraven
  9. Zorg voor kleine stapjes en boek succes. Dat creëert vertrouwen en dat zorgt voor meer succes

Hoe succesvol veranderen in de praktijk er uit ziet kunt u hier lezen.

Onze visie vertaald naar onze aanpak

Betrokkenheid van medewerkers in combinatie met kleine verbeterslagen zorgt voor succesvolle implementatie van continue verbeteren zoals o.a. Lean dat voorstaat.

De onderdelen van een verbetering zijn naast processen ook medewerkers/teams, want zij moeten (en willen) zich ook ontwikkelen. Schematisch: onderdelen Lean verbeterproject

 

betrokkenheid medewerkers