Succesvol veranderen

Veranderingen binnen organisaties vinden frequent plaats, maar dat is een open deur. De snelheid van veranderen en de hoeveelheid veranderingen zullen de komende jaren toenemen. Een uitdaging, zeker als je beseft dat momenteel de slagingspercentage van veranderingen ongeveer 30% is.

Zaak dus om rekening te houden met onder andere de volgende aspecten die zorgen voor een succesvolle verandering:

1. Betrokkenheid bij en eigenaarschap voor de verandering

Succesvol veranderen met blijvend (duurzaam) resultaat ontstaat als de betrokkenen zich eigenaar voelen van de verandering.

Het creëren van eigenaarschap wordt voor een groot gedeelte bepaald door een juiste invulling van de dimensies ‘weten, willen en kunnen’. Medewerkers en leiding zijn bereid te veranderen en eigenaarschap te tonen voor de verandering als ze ‘weten’ wat de verandering betekent, als ze de verandering ‘willen’ en als ze de verandering en de nieuwe manier van werken aan ‘kunnen’.

‘Weten’ doordat de noodzaak duidelijk is, wat het doel (het ‘wenkende perspectief’) is en wat dit voor je dagelijkse werk betekent. (‘what is in it for me’)

‘Willen’ doordat ze betrokken zijn bij de verandering, vertrouwen hebben in een goed vervolg en gemotiveerd zijn om daar actief aan met plezier en trots aan bij te dragen.weerstand medewerkers

‘Kunnen’ doordat hun kennis en ervaring in overeenstemming zijn of worden gebracht met de nieuwe eisen en ze de tijd en middelen krijgen die nodig zijn om op de nieuwe manier te kunnen werken. ‘Kunnen’ heeft niet alleen betrekking op de situatie na de verandering maar ook kundig zijn de verandering zelf te organiseren en te leiden.

Zoals de figuur laat zien, zijn de dimensie weten, willen en kunnen met elkaar verbonden en beïnvloeden ze elkaar.
Door op een goede manier met deze dimensies om te gaan verschuift de wijze waarop betrokkenen zich opstellen ten opzichte van de verandering van toeschouwer (of mogelijk zelfs tegenstander!) naar eigenaar.

2. Verandermanagement proces

Veranderen betreft het zorgen dat de huidige situatie verbetert. Van A naar B.voorbeeld verandermanagementplan

Of het gaat om kosten besparingen, kwaliteit verbetering, betere samenwerking, dat maakt niet uit. De onderdelen van elke verandering zijn processen, systemen en organisatie. Waarbij organisatie een verzamelnaam is voor structuur, functies, rollen, gedrag, cultuur.

Veranderen is succesvol als er betrokkenheid en eigenaarschap is, en dit wordt mede mogelijk gemaakt door een helder en bewezen veranderproces en aanpak, zoals weergegeven in het volgende overzicht

3. Onze visie op succesvol veranderen

  1. Aandacht voor de menselijke kant is cruciaal
  2. Betrokkenheid zorgt voor resultaat (Value Profit Chain, Harvard)
  3. Medewerkers betrekken zorgt voor betrokkenheid
  4. Weten, Willen en Kunnen stimuleren betrokkenheid bij en mede-eigenaarschap van de verandering
  5. Integrale benadering van Proces / Organisatie / Systemen
  6. Voorbeeldgedrag van management: what they see is what you get!
  7. Leiderschap van de opdrachtgever en van het veranderteam is een kritische succesfactor
  8. Een project is perfect gelegenheid voor talent-ontwikkeling, wij noemen dat Schatgraven
  9. Zorg voor kleine stapjes en boek succes. Dat creëert vertrouwen en dat zorgt voor meer succes

Hoe succesvol veranderen in de praktijk er uit ziet kan je hier lezen

Hier vind je 10 kritische succesfactoren voor een succesvolle verandering.

Onze toegevoegde waarde

Organisaties kiezen voor VAViA omdat directie/management beseft dat zij zelf ook een onderdeel van de verandering zijn. Of omdat ze onderkennen dat ze te weinig tijd voor of ervaring met verandertrajecten hebben. Ze ervaren de toegevoegde waarde van de aanjaagfunctie van een extra partij als prettig.
VAViA kijkt onbevangen naar talent van medewerkers en leiding met als doel deze talenten te benutten en te ontwikkelen in het verandertraject.succesvol veranderen en implementeren