Tag

verbeterpotentieel

Logistieke samenwerking: Menselijke factor sleutel tot succes

Volgens recent onderzoek van ABNAMRO gaat in de logistieke sector de aandacht vooral uit naar de zakelijke aspecten van een samenwerking. Ondernemers die het belang van menselijke kwaliteiten op de juiste waarde schatten, zijn beter in staat de samenwerking met partners naar een hoger niveau te tillen.

Logistieke samenwerking wordt bepaald door menselijke factor

Analist Bart Banning: “Logistieke partnerships zijn vaak traditioneel en primair gericht op co-operatie. Om tot vernieuwing van dienstverlening te komen, is een samenwerkingsverband nodig met een focus op waardecreatie: van co-operatie naar co-creatie. Hierbij mag de creatieve inbreng van de medewerkers niet worden onderschat”logistieke samenwerking>>>   read more

Anders kijken

Iets is vaak niet wat het op het eerste gezicht lijkt. Door even afstand te nemen of er met anderen over te hebben ga je anders kijken. Herkenbaar? Zo is het ook met talenten van uw medewerkers.