Belbin teamrollen

Een belangrijk deel van succes wordt bepaald door de samenwerking en prestaties van de betrokken teams. Teams werken beter samen en presteren beter als ze gebruik maken van elkaars kwaliteiten.
schatgraven 7-stappen
Ook bij veranderingen en het vormgeven van de veranderaanpak is de samenstelling van het team van groot belang.

Het Teamrollen Model van Belbin is een beproefde manier om verschillen in kwaliteiten en talenten te herkennen, te begrijpen en te benutten. Een veranderproject is een unieke gelegenheid om die kwaliteiten en talenten te benutten en te ontwikkelen. Wij noemen dit Schatgraven.

Wat maakt een team succesvol?

Hoe komt het dat zoveel teams, samengesteld uit zeer getalenteerde individuen, falen, terwijl teams die met veel bescheidener talenten zijn toegerust, harmonieus en succesvol kunnen opereren?
Het begrip ‘teamrol’ is geïntroduceerd door dr. Meredith Belbin. Hij onderzocht twee decennia lang de psychologische wetmatigheden die van invloed zijn op het goed en bevredigend samenwerken van teams.

Schatgraven

Belbin teamrollen: teamsamenstelling en samenwerking

Belbin’s research leidde tot het Teamrollen Model. Dit is een praktisch en constructief model met als doel inzicht te verschaffen in hoe teams werken en hoe hun effectiviteit kan worden vergroot. In onze verandermanagement opdrachten maken wij regelmatig gebruik van dit Teamrol Model om zo het beste uit mensen, teams en organisaties te halen.

Belbin identificeerde acht karakterologische rollen, die elkaar aanvullen in een harmonieus en succesvol team.
Ieder team heeft behoefte aan een zekere spreiding van en evenwicht tussen deze teamrollen, wil het zijn doelen kunnen bereiken. VAVIA is gecertificeerd om het Belbin Teamrollen model in te zetten en daarmee het succes van een organisatie te vergroten.

Succes Belbin

 

 

Wat gaat er mis als er een Belbin teamrol niet goed is ingevuld

Bedrijfsman

Tekort aan Bedrijfsman talent

Aan goeie ideeën geen tekort. Maar het loopt spaak in de uitvoer. Voordat iets goed is afgerond ontstaan alweer nieuwe ideeën. Het team komt maar niet tot concrete uitwerkingen.

Brononderzoeker

Tekort aan Brononderzoeker talent

Het team mist het contact met de buitenwereld. Ze proberen voor alle problemen zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Dit kost veel tijd. En geld.

Plant

Tekort aan Plant talent

Het team is niet innovatief. Er komen matige nieuwe ideeën, zowel qua aantal als qua inhoud. Er wordt binnen de kaders gedacht en niet daar buiten. De oplossingen zijn redelijk maar niet voldoende en zeker niet baanbrekend.

Monitor

Tekort aan Monitor talent

Het team is wel in actie maar denkt te weinig na. Gekozen oplossingen zijn te weinig doordacht.

Zorgdrager

Tekort aan Zorgdrager talent

Het team rondt projecten niet af. Oog voor detail ontbreekt.

Vormer

Tekort aan Vormer talent

Teamleden komen niet in beweging. Er is te weinig initiatief en daadkracht.

Voorzitter

Te weinig Voorzitter talent

Vergaderingen verlopen ongestructureerd, duren lang en zijn een rommeltje. Er is geen structuur, en regels ontbreken.