Teamontwikkeling, de basis is vertrouwen

Binnen organisaties zijn er teams omdat er samengewerkt moet worden om een doel te behalen (dat doel kan je dus niet alleen behalen).

In het boek van Lencioni worden 5 frustraties genoemd die teamwork moeilijk maken:

nr. Frustratie Hoe uit zich dat onder andere
1 Gebrek aan Vertrouwen Zwakheden en fouten voor elkaar verbergen;  aarzelen bij het vragen van hulp of het geven van feedback
2 Angst voor Conflicten Er niet in slagen te profiteren van de standpunten en perspectieven van de teamleden
3 Gebrek aan betrokkenheid Team dat niet als eenheid optreedt gaat keer op keer in discussie en komt regelmatig terug op genomen beslissingen
4 Geen persoonlijke verantwoordelijkheid nemen Deadlines en afspraken worden niet gehaald cq nagekomen
5 Te weinig aandacht voor teamresultaten Het team ontwikkelt zich niet en het team laat zich makkelijk afleiden

 

Gevoelsmatig heb je in jouw team wel in de gaten of het stroef loopt of lekker swingt.

Via bovenstaande overzicht met de 5 frustraties krijg je wellicht een idee waar de schoen knelt. Een nadere analyse via deze vragenlijst geeft je voldoende informatie om met jouw team aan de slag te gaan.

Is er bijvoorbeeld angst voor conflicten dan is de escalatieladder van Glasl een prima manier om te achterhalen hoe conflicten beter aangepakt kunnen worden. Een conflict is een prima leermoment (mits goed aangepakt).

conflicten glasl escalatieladder