Tips voor meer betrokkenheid medewerkers

Woorden als motivatie, passie, bevlogenheid, engagement en betrokkenheid zijn niet alleen voor HR. Zeker niet als duidelijk wordt dat meer betrokkenheid keihard bijdraagt aan het rendement.

Denk hierbij aan 20% meer productiviteit of minder ziekteverzuim of minder verloop. Grote vraag is hoe je meer betrokkenheid creëert.

Wil je ook meer betrokkenheid ?  Lees de 7 Tips

1. Aansprekend doel

Zorg dat alle medewerkers weten wat het doel is. Bij voorkeur een doel dat aanspreekt, motiveert en energie geeft. Zorg dat duidelijk is waarom de huidige situatie niet meer voldoende is. Ook wel zingeving genoemd. Kortom waarom moet het bedrijf van A naar B.

Indien het doel met alle medewerkers gezamenlijk is opgesteld heeft dat doel het meeste draagvlak.

2.  What’s in it for me

Je wilt ergens bijhoren of aan meedoen als je weet wat dat voor jezelf betekent. What’s in it for me, is de vraag die iedereen bewust of soms onbewust beantwoord wil hebben. Dit moet dus duidelijk zijn ook al is dat antwoord niet leuk. Helderheid is cruciaal.

3.  Betrek medewerkers

De ultieme vorm om de betrokkenheid te vergroten is simpel: door medewerkers te betrekken. Niet door een email met informatie te sturen zodat ze op de hoogte zijn. Maar echt betrekken door te luisteren en in gesprek te gaan of nog beter door medewerkers verantwoordelijk te maken voor bepaalde (verbeter)acties. Deze toolbox ondersteunt je daarin

4.  Sluit aan bij talent

Bij het betrekken van medewerkers  moet je wel rekening houden met hun kwaliteiten en talent. Hun vakmanschap dus. Maar laat ze zelf maar benoemen waar ze  aan mee willen doen. Je zal verrast staan. Geef ze ruimte om te leren en te experimenten.

5.  Boek succes

Kleine succesjes moet je ook “vieren”. Niet dat de slingers aan het plafond moeten, maar benoem het succes. Hierdoor weet iedereen dat het gewaardeerd wordt en dat we op de goede weg zijn. Dat creëert vertrouwen, ook om de volgende misschien moeilijkere stap te zetten. Een kind heeft ook niet in 1 keer leren fietsen.

En besef dat iedereen bij een winnend team wil horen.

6.  Kaders

Om medewerkers optimaal te laten functioneren wil je niet de hele dag kijken wat ze doen. Geef duidelijke kaders en creëer ruimte. Spelregels om binnen kaders tot topprestaties te komen. Zorg voor autonomie. Voor veel leidinggevenden is het stellen van kaders een behoorlijke uitdaging.

7.  Steun

Medewerkers willen feedback, zonder zich gecontroleerd te voelen. Ze willen veiligheid om dingen te doen die ze nog niet eerder hebben gedaan. Ze willen een coach die ze steunt en begeleidt. Ze willen een leidinggevende die het voorbeeldgedrag laat zien.

Wat levert meer betrokkenheid op ?

Onderstaand schema geeft antwoord op de vraag wat meer betrokkenheid oplevert.

betrokkenheid en samenwerking

Door medewerkers te betrekken ontstaan er meer ideeen hoe het werk beter, makkelijker, sneller of veiliger kan. Indien deze ideeen door de medewerkers zelf worden opgepakt ontstaan niet alleen beter gedragen verbeteringen maar wordt ook gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Zij zullen namelijk moeten samenwerken, problemen analyseren, onderling communiceren en plannen moeten maken. Om dit proces te ondersteunen gebruiken steeds meer bedrijven een digitale ideeënbus, zoals de Coimbee Toolbox