Training leidinggeven Logistiek

Leidinggeven in de Logistiek kent vele uitdagingen. Allereerst is er het spanningsveld om orders voor klanten op tijd en correct af te leveren en daarnaast het ontwikkelen van medewerkers en een constante stroom van diverse soorten veranderingen en verbeteringen. Tijd is daarom al snel een kostbaar iets.

Training leidinggeven Logistiek

Deze training zorgt er voor dat leidinggeven effectiever en efficiënter gebeurt. U krijgt zicht op uw persoonlijke kwaliteiten, u leert hoe u het beste uit uw team en medewerkers haalt, u krijgt zich op uw eigen gedrag. U leert nieuwe manieren om leiding te geven aan de dagelijkse werkzaamheden en hoe u zorgt voor succesvolle verander- en verbetertrajecten. U leert wat inspirerend leidinggeven is en hoe u dat doet.

De training bevat theorie maar is vooral praktisch. U gaat veel aan de slag met, vaak uw eigen, cases.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze training website http://www.svllp.nl speciaal voor leidinggevenden in Logistiek en Productie.

 

Transactioneel leiderschap gaat uit van principes van ruil. Het gedrag van medewerkers wordt gestuurd door het zoeken naar aangename en vermijden van onaangename gevoelens. Leidinggevenden moeten dus ruilprincipes hanteren die tot bevrediging leiden (de medewerkers krijgen een beloning voor hun bijdrage), en met negatieve sancties kunnen ze ongewenst gedrag bijsturen. Veel vormen van management zijn vormen van transactioneel leiderschap.

Transformationeel leiderschap gaat er van uit dat medewerkers hun motivatie niet alleen ontlenen aan extrinsieke factoren, maar ook aan intrinsieke factoren. Gedrag wordt niet alleen gemotiveerd door de beloningen, maar ook door het proces dat naar die beloningen leidt. Een leider moet daarom in staat zijn om ook zaken als normen, waarden, behoeften en capaciteiten te beïnvloeden. Inspiratie en zingeving zijn hierbij belangrijk.