Training werkoverleg Logistiek

Leidinggeven in de Logistiek betekent vaak werken onder tijdsdruk. De orders voor klanten hebben de hoogste prioriteit en daarnaast moeten er ook andere zaken gedaan worden zoals werkoverleg. Als er al werkoverleg plaatsvindt, is het vaak een verplicht nummer. Zonde, want werkoverleg kan leuk zijn en is nuttig om het beste uit je mensen en team te halen.

Training werkoverleg Logistiek

In deze training leer je het volgende:

– de voordelen van werkoverleg

– voorbereiding op het werkoverleg

– agenda

– de diverse rollen in het werkoverleg

– omgaan met lastige situaties

– hoe zorg je ervoor dat het geen eenrichtingsverkeer wordt

– besluitvorming en acties

– notulen

Deelnemers krijgen de checklist ‘nuttig werkoverleg’.2014-08-18 13.44.34

De training bestaat uit:

– dagdeel-1: theorie

– oefenen in eigen praktijk

– dagdeel 2: a.d.h.v. de paktijk aanvullende theorie

De training begint om 13:30 en eindigt om 17:30. Lokatie is Heemstede.

Aanvullend op de training worden 2 coaching-gesprekken aangeboden en bekijken wij hoe u in de praktijk het werkoverleg voert.

De groepsgrootte is 10 – 16, allen werkzaam in Vervoer, Opslag of Productie.

Data en prijzen

De kosten voor de training van 2 dagdelen is 495,- excl BTW

Data in 2014 zijn: n.t.b.

Nuttig werkoverleg

Werkoverleg is belangrijk om informatie te kunnen uitwisselen en besluiten te kunnen nemen. Werkoverleg is noodzakelijk voor een efficiënte manier van informatieuitwisseling.

Goed werkoverleg is leerzaam, spannend en soms vermakelijk. Het klaart de lucht, versterkt het groepsgevoel en is de basis

voor nieuwe ideeën die tot verbetering leiden. Het is een middel om de betrokkenheid te vergroten en de motivatie te verbeteren, mits het werkoverleg goed wordt ingevuld.